Circulaire détachement: nowe wytyczne dla firm delegujących do Francji

W styczniu 2021 roku francuski minister pracy wydał okólnik dla inspekcji pracy w całym kraju.

Wytyczne są zbiorem zasad dot. delegowania i wynagradzania pracowników delegowanych.

Wytyczne są podstawą nakładania sankcji na polskie firmy i ich francuskich kontrahentów. Wskazują też na elementy, które w 2021 roku są przedmiotem skrupulatnych kontroli.

Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Przepisy europejskie, które weszły w życie w 2020 r. oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) spowodowały, że delegowanie stało się ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Polscy przedsiębiorcy muszą zapewnić swoim pracownikom i zleceniobiorcom kierowanym za granicę już nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale także dodatki i inne świadczenia przewidziane w przepisach lokalnych.

Belgia: zmasowane kontrole urzędów skarbowych w polskich firmach delegujących

W ostatnich tygodniach zgłaszają się do nas firmy operujące od wielu lat na rynku belgijskim. Konfrontowane są one w ostatnim czasie z drobiazgowymi kontrolami skarbowymi zmierzającymi do ustalenia na terenie Belgii istnienia zakładu podatkowego.

W decyzjach wydawanych polskim firmom przewija się ta sama argumentacja:

Delegowanie w branży budowlanej, rusztowaniowej, izolacyjnej i energetycznej do Niemiec na nowych zasadach

W 2020 i w 2021 roku zmieniły się zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec. Szczególnie w branży budowlanej, rusztowaniowej, izolacyjnej i energetycznej należy dokonać pilnych zmian w dokumentacji kadrowo-płacowej oraz kontraktowej.

Dla firm delegujący swój personel do Niemiec przygotowaliśmy pięć publikacji książkowych:

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

legalne delegowanie do Niemiec obywateli Ukrainy, Białorusi i innych krajów spoza UE

Kancelaria Brighton&Wood otrzymała w dniu wczorajszym wyczerpującą opinię prawną z niemieckiego urzędu celnego dot. sytuacji, w których dopuszczalne jest legalne delegowanie pracowników spoza UE do Niemiec.

Z uwagi na złożoność materii i powiązanie warunków ze statusem cudzoziemca w Polsce, jego sytuacją podatkową i ubezpieczeniową, informacje dla firm przekazywane są wyłącznie w formule indywidualnych konsultacji połączonych z prawidłową dokumentacją na wypadek notorycznych ostatnio kontroli na terenie Niemiec oraz wyczerpującymi podstawami prawnymi.

legalne delegowanie do Niemiec obywateli Ukrainy, Białorusi i innych krajów spoza UE

Kancelaria Brighton&Wood otrzymała w dniu wczorajszym wyczerpującą opinię prawną z niemieckiego urzędu celnego dot. sytuacji, w których dopuszczalne jest legalne delegowanie pracowników spoza UE do Niemiec.

Z uwagi na złożoność materii i powiązanie warunków ze statusem cudzoziemca w Polsce, jego sytuacją podatkową i ubezpieczeniową, informacje dla firm przekazywane są wyłącznie w formule indywidualnych konsultacji połączonych z prawidłową dokumentacją na wypadek notorycznych ostatnio kontroli na terenie Niemiec oraz wyczerpującymi podstawami prawnymi.

legalne delegowanie do Niemiec opiekunek z Ukrainy, Białorusi i innych krajów spoza UE

Kancelaria Brighton&Wood otrzymała w dniu wczorajszym wyczerpującą opinię prawną z niemieckiego urzędu celnego dot. sytuacji, w których dopuszczalne jest legalne delegowanie opiekunów spoza UE do Niemiec.

Z uwagi na złożoność materii i powiązanie warunków ze statusem cudzoziemca w Polsce, jego sytuacją podatkową i ubezpieczeniową, informacje dla firm przekazywane są wyłącznie w formule indywidualnych konsultacji połączonych z prawidłową dokumentacją na wypadek notorycznych ostatnio kontroli na terenie Niemiec oraz wyczerpującymi podstawami prawnymi.

Podwójne opodatkowanie działalności związanej z delegowaniem w Europie od 1.5.2021 r.

Przypominamy, że 30.04.2021 r. kończy się okres przejściowy dla opodatkowania spółek komandytowych. Najpóźniej 1.5.2021 r. wszystkie spółki komandytowe działające transgranicznie będą opodatkowane podatkiem CIT. Oznacza to większości polskich firm delegujących podwójne opodatkowanie działalności eksportowej: raz na poziomie spółki, a drugi raz na poziomie udziałowców. Efektywny podatek wyniesie prawie 40%. Zmiany weszły w życie 1.1.2021 r., a okres przejściowy kończy się 30.04.2021 r.

Delegowanie do Niemiec na nowych zasadach

W 2020 i w 2021 roku zmieniły się zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.

Dla firm delegujący swój personel do Niemiec przygotowaliśmy pięć publikacji książkowych:

Delegowanie do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Zakazane delegowanie do Belgii

Od dłuższego czasu belgijska inspekcja pracy weryfikuje poprawność działań prowadzonych na rynku belgijskim przez polskie firmy.

Przypominamy, że zakazana jest działalność charakteryzująca się nast. cechami:

  • Kontrahenci belgijscy zamawiają określoną liczbę pracowników lub pracowników o określonych kwalifikacjach, albo wręcz określonych pracowników.
  • Dział rekrutacji w Polsce wyszukuje odpowiedni personel w Polsce i wysyła go do Belgii na zlecenie belgijskich kontrahentów.
  • Pracownicy zrekrutowani i zatrudnieni przez polską spółkę wyjeżdżają do Belgii. Transport organizuje biuro polskiej firmy. Od momentu pojawienia się pracowników w zakładzie belgijskiego kontrahenta, obejmował on nadzór nad pracownikami. Wyznaczał im godziny pracy, wskazywał co i jak mają robić i jakie zadania mają wykonywać.
  • Kontrahent belgijski podejmuje też decyzje dot. urlopów oraz rozwiązywania umowy z pracownikiem – nakazywał spółce polskiej wysyłanie pracownika do Polski.
  • Narzędzia zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę klient belgijski.
  • Klient belgijski zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę szatnie, łazienki i inna konieczną infrastrukturę.
  • Polska spółka nie zapewniała brygadzistów i pracowników nadzoru. Przełożonymi pracowników delegowanych przez polską spółkę byli pracownicy kontrahentów belgijskich.
  • Polska spółka otrzymywała od kontrahenta belgijskiego na koniec miesiąca liczbę godzin i na tej podstawie wystawiała fakturę (liczba godzin x umówiona stawka).
  • Gdy kontrahent nie był zadowolony z pracownika – nakazywał jego zjazd do Polski.
  • Działania polskiej spółki ograniczały się do rekrutacji pracowników w Polsce, wysłania ich do Belgii oraz do naliczania im w Polsce płac.