optymalne-reklama.jpg

Styczeń 2017

DELEGOWANIE ZA GRANICĘ I ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2017 R.: Konferencja Praktyków Delegowania 5.04.2017 w Krakowie

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zmianami w przepisach o delegowaniu oraz w praktyce delegowania, pragniemy Państwa zaprosić na pogłębioną dyskusję n/t delegowania za granicę w 2017 roku.

Referenci zaprezentują nowe zasady delegowania pod rządami Dyrektywy Wdrożeniowej oraz propozycje zmian wysunięte przez Komisję Europejską – zmiany w poświadczaniu A1 i zmiany dyrektywy podstawowej.

Omówione zostaną obszernie rewolucyjne zmiany na rynku niemieckim (1.4.2017), belgijskim (1.1.2017) i nowe wymogi w branży budowlanej we Francji (wiosna 2017).

kurtuazyjne bilateralne spotkanie Prezesa IPP Tomasza Majora z ZUS

W dniu 17.01.2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Izby Pracodawców Polskich Pana Tomasza Majora z Panią Małgorzatą Zdrodowską - Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Dyrektor.

Podczas kurtuazyjnej – bilateralnej wizyty Pan Prezes IPP pogratulował Pani Dyrektor Zdrodowskiej sprawnego zespołu odpowiedzialnego za poświadczanie formularzy A1 oraz świetnie przygotowanych pracowników. Tomasz Major podkreślił, że od kilku lat I Oddział ZUS w Warszawie zajmuje w prowadzonym przez IPP „Rankingu jednostek terenowych ZUS przyjaznych przedsiębiorcom delegującym” pierwsze miejsce. Przedsiębiorcy delegujący cenią sobie bardzo współpracę z ZUS.

Zaproszenie dla członków IPP na ekskluzywną zamkniętą naradę dot. zmian w delegowaniu

Prezes Izby Pracodawców Polskich, Pan Tomasz Major zaprasza Państwa serdecznie na Obiad Mistrzów Delegowania, podczas którego przeprowadzi z Państwem pogłębioną dyskusję n/t zmian w delegowaniu. Spotkanie jest przewidziane dla firm członkowskich IPP i nie jest związane z żadnymi opłatami czy kosztami. W przyszłym tygodniu przewidzieliśmy, jak zawsze, mistrzowsko przyrządzone i podane ryby oraz owoce morza.

Spotkanie odbędzie się 05.04.2017 o godzinie 15.30 po Konferencji Praktyków Delegowania i przewidziane jest wyłącznie dla Firm Członkowskich IPP, które wezmą udział we wszystkich trzech modułach Konferencji.

gigantyczne zmiany dla firm delegujących

Już w kwietniu 20017 roku wchodzą w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, przetwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej. 

1.1.2017 roku weszły w życie nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową przewiduje daleko idące ograniczenia dla polskich firm. Ustawa przewiduje ograniczenie podmiotowe delegowania oraz nowe, bardzo uciążliwe formalności dla firm delegujących. 

Nielegalne delegowanie do Francji, Niemiec i Belgii w oparciu o formularze A1 poświadczone z art. 13 (na dwa kraje)

Kancelaria Brighton&Wood przekazała Portalowi Delegowanie.pl najświeższe opinie i pisma niemieckich, francuskich i belgijskich instytucji, z których wynika, że polska firma delegująca pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w oparciu o formularze A1 wydane z art. 13 działa co do zasady w sprzeczności z zasadami delegowania, o których mowa w dyrektywie 96/71 w/s pracowników delegowanych i dopiero po udowodnieniu spełnienia przesłanek delegowania, może ono zostać uznane w danym przypadku za legalne. Stanowiska te wynikają z dyrektywy wdrożeniowej implementowanej w w/w krajach.

„Dla wszystkich firm członkowskich IPP przewidzieliśmy od 2.1.2017 indywidualne konsultacje (w tym konsultacje online) mające na celu pilne dopasowanie działalności do nowych wymogów delegowania. Nasze biura w Krakowie, Warszawie, Brukseli, Berlinie, dwa biura we Francji, biuro w Kopenhadze i Oslo uruchamiają od 2.1.2017 roku dodatkowe terminy dla polskich firm delegujących zrzeszonych w IPP.” – skomentował nowe przepisy dla portalu delegowanie.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich.

Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii już obowiązują

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Nowe przepisy o A1 i nowe przepisy dyrektywy 96/71 wchodzą w życie w 2017 r.: konieczność zmiany dokumentacji i strategii delegowania na wszystkie europejskie rynki

Przedstawiciele Komisji Europejskiej potwierdzili oficjalnie w styczniu 2017 roku, że przyjęcie i wejście w życie rewolucyjnych zmian przepisów o poświadczaniu formularzy A1 oraz rewizji dyrektywy 96/71 w/s delegowania przewidziane jest jeszcze w 2017 roku. Jednocześnie rząd Szydło wielokrotnie potwierdził, że nie ma i nie będzie miał realnego wpływu na te przepisy – z uwagi na brak poważnych sojuszników i partnerów w dyskusjach w Parlamencie Europejskim i Radzie UE.

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował Państwa o opublikowanym projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie. Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. Jeszcze w grudniu 2016 roku wiodące polskie firmy delegujące – obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood oraz Członkowie IPP GOLD i PREMIUM otrzymali obszerną pisemną analizę nowych regulacji.

Zagraniczna podróż służbowa a delegowanie

W ostatnich trzech miesiącach ZUS, PIP oraz administracja skarbowa wydały szereg nowych interpretacji dotyczących tych podstawowych pojęć. Także sądy rozstrzygające w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków wydały ciekawe wyroki w tym temacie. Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl kompendium wiedzy na temat rozróżnienia podróży służbowej i oddelegowania w kontekście A1, podstawy wymiaru składek, minimalnych stawek obowiązujących za granicą oraz podatków. 

Nowe przepisy o delegowaniu do Niemiec wchodzą w życie już 1.4.2017 r.: konieczna zmiana dokumentacji i strategii na niemieckim rynku

Już w kwietniu 20017 roku wchodzą w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej. 

Rząd Szydło kapituluje w/s pracowników delegowanych

W wywiadzie udzielonym w ostatnich dniach grudnia 2016 r. Minister Szwed przyznał, że rządowi Szydło nie uda się przekonać Komisji Europejskiej, aby wycofała się z projektu rewizji Dyrektywy 96/71. Minister powiedział z rozbrajającą szczerością, że nie uda się też zbudować na tyle silnej koalicji z innymi państwami UE, aby zablokować projekt. „Nie obronimy naszej pozycji. Jesteśmy w zdecydowanej mniejszości. Po brexicie nie możemy też liczyć na Wielką Brytanię.” - powiedział Minister w rządzie Szydło. (źródło: oficjalny portal resortu pracy: www.mpips.gov.pl)

„Kilka tysięcy polskich przedsiębiorców - pracodawców delegujących oraz milion polskich pracowników delegowanych nigdy nie mogło liczyć na polskich polityków. Poprzednia koalicja rządząca Polską doprowadziła do uchwalenia fatalnej dla polskich firm dyrektywy wdrożeniowej. Obecny rząd Szydło rzuca ręcznik już na początku walki o polskie usługi w Europie.