Kontrole urzędu celnego w polskich firmach delegujących do Niemiec pod kątem nielegalnego użyczenia pracowników

W 2021 roku nasiliły się kontrole niemieckiego urzędu celnego w polskich firmach delegujących personel do Niemiec. Polskie firmy nie posiadające na terenie Niemiec zezwolenia na użyczanie pracowników oraz nie sporządzające właściwej dokumentacji konfrontowane są z zarzutem nielegalnego użyczenia pracowników pod przykrywką fikcyjnej umowy o podwykonawstwo, za co grożą surowe sankcje oraz konsekwencje podatkowe.

W bezpłatnych publikacjach n/t delegowania pracowników do Niemiec temat ten został szczegółowo omówiony. 

Obowiązki podatkowe dla polskich firm delegujących do Belgii pracowników powyżej 30 dni

W związku z licznymi kontrolami w polskich firmach delegujących do Belgii przypominamy o dodatkowych obowiązkach podatkowych dla polskich firm w przypadku delegowania do Belgii powyżej 30 dni.

Przepisy obowiązują już od kilku lat, ale są egzekwowane dopiero od początku 2021 roku. To samo dotyczy przepisów o belgijskich zakładach podatkowych.

Kontrole inspekcji socjalnej w polskich firmach delegujących do Belgii

Od dłuższego czasu trwają liczne kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących personel do Belgii. Celem inspektorów jest weryfikacja działalności i zasad współpracy z kontrahentem belgijskim pod kątem tzw. nielegalnego użyczenia personelu. Od jesieni 2020 r. weryfikowana jest także długość delegowania i spełnianie dodatkowych rygorystycznych przesłanek w przypadku aktywności na terenie Belgii dłuższej, niż 12 miesięcy.

Kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących do Francji

Od lutego 2021 trwają zmasowane kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących personel do Francji. Celem inspektorów jest opodatkowanie na terenie Francji z mocą wsteczną zysków polskich firm, opodatkowanie z mocą wsteczną personelu delegowanego i nałożenie sankcji karno-skarbowych za uchylanie się od podatkowych obowiązków meldunkowych.

Francuscy inspektorzy stwierdzają, że w przypadku delegowania długoterminowego mamy do czynienia z działalnością o charakterze stałym, która ma m.in. konsekwencje podatkowe na terenie Francji.

Kontrahenci polskich firm inwigilują polskich pracodawców delegujących personel do Francji

W związku z nowymi obowiązkami w zakresie ostrożności, kontroli i denuncjacji, wynikającymi z przepisów francuskiego kodeksu pracy znowelizowanego w lipcu 2020 roku francuscy kontrahenci polskich firm coraz częściej inwigilują polskich pracodawców delegujących personel do Francji. Korzystając z nowych przepisów żądają często przy tej okazji ujawnienia wrażliwych danych biznesowych dot. polskich firm.

Kasy urlopowe we Francji: nowy obowiązek dla polskich firm

Zmienione w 2020 roku przepisy o delegowaniu do Francji były okazją do wzmocnienia mechanizmów kontroli w zakresie uczestniczenia przez polskie firmy we francuskim postępowaniu urlopowym. W postępowaniach kontrolnych egzekwowany jest ten obowiązek przez francuskich inspektorów pracy. Polskie firmy mogą się zwolnić z tego kosztownego i czasochłonnego obowiązku, jeżeli spełnią warunki, przewidziane w wyjątkach uregulowanych w przepisach francuskiego kodeksu pracy. 

Procedury francuskie uzupełnione zostały niedawno o nowe wytyczne.

Komisja Europejska potwierdza: otwarta furtka optymalizacji kosztów delegowania

Komisja Europejska potwierdza w swych najnowszych wytycznych dot. delegowania istnienie ciekawej furtki optymalizacji kosztów delegowania pracowników i zleceniobiorców, których koszty zatrudnienia wykraczają poza minimalne stawki w danym kraju.

Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że w wielu branżach polscy pracownicy delegowani zarabiają więcej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie wynikające z lokalnych przepisów. Nowe przepisy o delegowaniu zawierają kilka interesujących furtek pozwalających drastycznie obniżyć koszty delegowania takich pracowników. 

Delegowanie do Francji: nowa definicja działalności ciągłej na terenie Francji

Inspektorzy francuscy na większą niż dotąd skalę udowadniają polskim firmom, że prowadzą na terenie Francji działalność o charakterze stałym (activité habituelle, stable et continue en France), której ich zdaniem nie można prowadzić bez rejestracji jako pracodawca na terenie Francji. Dodatkowe skutki dla polskiej firmy to najczęściej opodatkowanie i także czasem oskładkowanie na terenie Francji. Francuskiemu kontrahentowi polskiej firmy grozi konieczność wypowiedzenia kontraktu z polską firmą pod rygorem surowych sankcji. 

Nowe serwisy prawne, ubezpieczeniowe (A1, podstawa wymiaru składek) i podatkowe dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec: InstytutOpieki.eu | Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE

Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Zezwolenie na użyczanie pracowników do Niemiec, niemiecka spółka i oddział w Niemczech: nowe obowiązki

W związku z najnowszymi wytycznymi Federalnej Agencji Zatrudnienia przypominamy o nowych obowiązkach polskich firm i wymogach administracyjnych przy