×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1.

Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Dowiedz się więcej

ZUS wprowadza firmy delegujące w błąd: orzeczenie niemieckiego sądu w/s formularzy A1

Wczoraj Niemiecki Federalny Trybunał Socjalny w Kassel wydał bardzo ważne orzeczenie dotyczące polskiej firmy delegującej pracowników do Niemiec. Sprawa dotyczyła firmy, której ZUS nie poświadczył/wycofał zaświadczenia A1 w powodu znikomej działalności krajowej. Firma ta zwróciła się następnie w wnioskiem o zawarcie tzw. porozumienia wyjątkowego w trybie art. 16 rozporządzenia 883/2004. Niemiecka instytucja DVKA odmówiła zawarcia porozumienia i sprawa trafiła do Trybunału w Kassel.

Trybunał orzekł, że faktycznie, odmowa zawarcia porozumienia wyjątkowego w trybie art. 16 rozporządzenia 883/2004 podlega zaskarżeniu do sądu (na takim stanowisku stała od początku obowiązywania Rozp. 883/2004 Kancelaria Brighton&Wood), ale orzekł jednocześnie, że firma, która nie spełnia warunków prowadzenia znaczącej działalności (m.in. nie posiada obrotów krajowych w wysokości ok. 25%) nie może uzyskać zaświadczenia A1, gdyż byłoby to przejawem dumpingu socjalnego.

Konferencja dla Praktyków: Delegowanie opiekunek do Niemiec

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków Delegowania Opiekunek, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników. Miejsca gwarantowane dla członków IPP są dostępne dla firm, które zgłoszą się do dnia 31.08.2017 r. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland: Konferenz in Krakau am 21.09.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie das detaillierte Programm der Konferenz zum brisanten Thema: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland.

Die Konferenz findet am 21.09.2017 in Krakau in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr statt. Im Anschluss findet ein B2B-Treffen mit polnischen Pflegeagenturen und Rekrutierungsunternehmen aus der Pflegebranche statt (15.30-17.30).

nowe wzory wniosków o A1 z art. 12.1 oraz 13.1 rozporządzenia 883/2004

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy wzór wniosku o A1 z art. 13.1 rozporządzenia 883/2004.

Konferencja dla Praktyków: delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017 i poświęcona będzie delegowaniu za granicę i zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

Delegowanie za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Część I

Konferencja dla Praktyków Delegowania i Zatrudniania Cudzoziemców: Część I
09.00-11.00    Delegowanie za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców 

Konferencja dla Praktyków Delegowania i Zatrudniania Cudzoziemców: Część II

Konferencja dla Praktyków Delegowania i Zatrudniania Cudzoziemców: Część II
11.00-13.00    Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; praca tymczasowa i outsourcing w Polsce; optymalizacja kosztów zatrudnienia w Polsce i za granicą

Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

Konferencja dla Praktyków /Konferenz für die Praktiker: Część III/Teil III (13.00-15.00)
Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

prawo | podatki | formularze A1 | składki socjalne | optymalizacje | spotkanie z niemieckimi firmami pośredniczącymi w pozyskiwaniu zleceń
Recht | Steuern | A1-Bescheinigungen | Sozialabgaben | Kostenoptimierung | Treffen mit polnischen Pflegeagenturen

(diese Konferenz findet in Deutsch und in Polnisch statt und wird simultan übersetzt/konferencja tłumaczona będzie symultanicznie na j. niemiecki)

Delegowanie do Niemiec: lista kontrolna (check list) dla polskich firm delegujących

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl obszerną i przejrzyście przygotowaną listę kontrolną pozwalającą w ciągu kilkunastu minut ocenić, czy po 1.4.2017 roku dana umowa o dzieło lub inna umowa o świadczenie usług (Dienstleistungsvertrag, outsourcing pracowniczy etc.) może być realizowana bez ponoszenia ryzyka stwierdzenia przez niemiecki urząd celny (ZOLL) nielegalnego użyczenia pracowników, za które przewidziane są od 1.4.2017 r. drakońskie sankcje zarówno dla polskiej firmy, jej zarządu, ale także dla niemieckiego kontrahenta. Lista przygotowana została w wersji dwujęzycznej polsko-niemieckiej i jest doskonałym narzędziem, z którego skorzystać może każda polska firma, a także jej niemieccy kontrahenci. Skorzystanie z Testu Kontraktu Realizowanego w Niemczech nie wymaga fachowej wiedzy. Narzędzie jest proste i pozwala na samodzielną weryfikację kontraktów realizowanych w Niemczech pod kątem nowych wymogów i restrykcji. Lista kontrolna była przez wiele miesięcy testowana w wiodących niemieckich firmach przemysłowych i budowlanych obsługiwanych przez Brighton&Wood i jest już z powodzeniem używana przez ponad 200 polskich przedsiębiorców obsługiwanych i konsultowanych przez Kancelarię Brighton&Wood.

Nowe zasady członkostwa w IPP: jeszcze więcej bezpłatnej wiedzy eksperckiej dla firm delegujących swój personel za granicę, zatrudniających w Polsce cudzoziemców i dla agencji zatrudnienia oraz firm outsourcingowych

Z uwagi na ogromne zainteresowanie wsparciem merytorycznym zapewnianym bezpłatnie członkom IPP, uprzejmie informujemy, że od lipca rozszerzony został zakres tego wsparcia: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

Dla lepszej orientacji umieściliśmy w obszernej tabelce różnice między różnymi poziomami bezpłatnego wsparcia dla firm: http://delegowanie.pl/pakiety

Izba Pracodawców Polskich jest też największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą firmy zatrudniające w Polsce cudzoziemców oraz delegujące cudzoziemców do Polski. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.