Rewolucja dla firm delegujących: cotygodniowe bezpłatne spotkania online z ekspertami n/t prawnych podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów delegowania

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już od ponad roku działa pierwsza w historii delegowania w Europie nowoczesna platforma wymiany wiedzy eksperckiej n/t delegowania w Europie.

Konferencja: Delegowanie w Europie w nowych realiach prawnych

Kraków, 29.09.2016, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 

Program ramowy:
 
  • Część I. Nowe zasady delegowania (9.00 – 11.00)
  • Część II. Praktyka delegowania – polskie aspekty delegowania; zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie za granicę: warsztaty dla firm (11.00 – 13.00)
  • Część III. Praktyka delegowania w poszczególnych państwach członkowskich: warsztaty dla firm (13.00 – 15.00)

Dyrektywa zmieniająca dotychczasową Dyrektywę 96/71 w/s delegowania będzie procedowana

Komisja Europejska odrzuciła w dniu 20.07.2016 r. "żółtą kartkę", czyli sprzeciw 11 krajów w sprawie przepisów o pracownikach delegowanych. Zastrzeżenia wobec propozycji KE zgłosiły parlamenty: Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii i Słowacji.

Dalsze procedowanie nad dyrektywą zapowiedział w czerwcu 2016 Przewodniczący Juncker, o czym informowaliśmy Państwa.

Minister Pracy proponuje nowe zasady oskładkowania pracowników i zleceniobiorców delegowanych - zgodnie z sugestiami IPP

Jesienią 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych są niekonstytucyjne i muszą zostać zmienione do października 2016 r.

W grudniu 2015 r. i w lutym 2016 roku Tomasz Major wezwał Minister Rafalską do utrzymania ulgi dla firm delegujących proponując trzy alternatywne - i wszystkie trzy niezwykle korzystne dla firm delegujących - sformułowania nowego przepisu.

Jedną z wersji wybrała Minister Rafalska.

„Jest to dobre rozwiązanie legislacyjne dla firm delegujących. Nie jest to najkorzystniejsza z opcji, które proponowaliśmy, ale mamy świadomość, że ta wybrana treść rozporządzenia godzi interesy budżetu funduszu ubezpieczeń społecznych, interesy pracowników delegowanych i przede wszystkim interes polskich eksporterów.” – skomentował projekt rozporządzenia autor propozycji Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji wspierającej firmy delegujące i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – wiodącej kancelarii obsługującej polskie firmy delegujące.

Brexit: skutki dla polskich eksporterów usług i pracowników delegowanych

„W perspektywie kilku najbliższych lat skutki wyjścia UK z UE odczują bardzo negatywnie polscy eksporterzy usług. Spodziewane załamanie brytyjskiego rynku zbytu dla niemieckich eksporterów odbije się na ich polskich partnerach. Także polskie firmy zostaną skonfrontowane na rynku brytyjskim z silniejszymi działaniami o charakterze protekcjonistycznym. W perspektywie bardzo krótkoterminowej osłabienie złotego zwiększy w sposób sztuczny zyski z eksportu.

Polskie organizacje pracodawców bezradne wobec rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych

Urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za przygotowanie rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych potwierdzili w dniu 6.06.2016, że w ramach formalnej procedury zgłaszania uwag do projektu prawodawczego wpłynęło około dziesięciu uzasadnionych opinii, z czego trzy od organizacji Pracodawców: Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres), Europejskiej Federacji Przemysłu Metalowego CEEMET oraz kierowanych przez Tomasza Majora Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Izby Pracodawców Polskich IPP.

1.06.2016: Niemiecki rząd przyjął przepisy dot. ograniczenia działalności polskich firm delegujących do Niemiec

Od roku 2014 informowaliśmy o pracach nad nowymi przepisami o delegowaniu do Niemiec.

W biuletynie styczniowym (2016) zaprezentowaliśmy Państwu treść nowych przepisów.

Członkowie IPP byli informowani na kilku spotkaniach online o zmianach.

W dniu 1.06.2016 niemiecki rząd przyjął pakiet nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec.

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się już w Krakowie zaprezentowane zostaną nowe przepisy.

Zmiany dotkną polskie firmy, które delegują do Niemiec pracowników i zleceniobiorców w ramach realizacji umów o dzieło i w ramach realizacji innych umów o świadczenie usług.

Firmy, które delegują personel w branży logistycznej, w sektorach stacjonarnych (spawacze etc.) oraz w branży opieki muszą pilnie przemodelować schematy delegowania i zmienić stosowaną dokumentację.

Z szacunków Europejskiej Federacji Pracodawców wynika, że ok. 25% firm delegujących zniknie na zawsze z rynku niemieckiego.

Zmiany są ogromną szansą na przejęcie rynku, z którego usunięte zostaną firmy, które nie przystosują się do nowego prawa. 

Polskie i europejskie instytucje walczą z firmami delegującymi

 W ostatnich tygodniach miała miejsce kumulacja złych wiadomości dla polskich firm delegujących:

Komisja ignoruje głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Będzie rewizja Dyrektywy 96/71

Przewodniczący KE Juncker zapowiedział kontynuowanie prac nad rewizją Dyrektywy 96/71. W swoim przemówieniu w dniu 23.05.2016 potwierdził, że Komisja zignoruje kompletnie głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w swoich uzasadnionych opiniach uznały, że Komisja naruszyła swym wnioskiem legislacyjnym zasadę pomocniczości.

Oto fragment przemówienia Junckera:

Zalecenia dla polskiego rządu w/s rewizji dyrektywy 96/71

W swoim piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 18.05.2016 r. Prezes IPP i Prezydent EEEV Tomasz Major zwrócił uwagę na ogromne w ostatnich dniach zaangażowanie partnerów społecznych i państw członkowskich sprzyjających rewizji dyrektywy 96/71.