optymalne-reklama.jpg

Październik 2014

Zmiany przepisów dla firm delegujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

Weszła niedawno w życie nowa dyrektywa wdrożeniowa w/s delegowania pracowników.

Komisja Administracyjna ds. zabezpieczenia społecznego wydała nowe wytyczne dla firm delegujących oraz dla instytucji poświadczających formularze A1.

Te oraz inne nowości zostały zaprezentowane i omówione w siedmiu komentarzach, przygotowanych pod patronatem Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego.

DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

Niedawno staraniem wydawnictwa delegowanie.pl ukazała się książka pt.

DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

Omówiono w niej szczegółowo:

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

Skrajnie niekorzystne rozstrzygnięcia sądowe dotyczące delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich miesiącach sądy powszechne na masową skalę przyznają rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który:

  1. restrykcyjnie rozumie obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce na miesiąc przed delegowaniem (przy poświadczaniu A1 „na jeden kraj”),
  2. rozszerzająco traktuje zasadę pracy marginalnej (przy poświadczaniu A1 „na dwa kraje”),
  3. stwierdza „pozorność” w firmach, w których zleceniobiorcy wykonują zadania w Polsce w zakresie promocji, rekrutacji i szkoleń (przy poświadczaniu A1 „na dwa kraje”),
  4. restrykcyjnie traktuje zasadę 25% działalności krajowej (przy poświadczaniu A1 „na jeden kraj”)

i w konsekwencji odmawia poświadczenia formularzy A1, a wydane formularze A1 wycofuje z mocą wsteczną.

Skrajnie niekorzystny wyrok SN dotyczący kryteriów delegowania

Kilka miesięcy temu jako pierwsi informowaliśmy Państwa o bardzo niekorzystnym wyroku Sądu Najwyższego dotyczącym kryteriów delegowania wskazanych w art. 12.1 rozporządzenia 883/2004.
 Kilka tygodni temu ukazało się uzasadnienie pisemne tego wyroku. 
 
Zanim przytoczymy najważniejsze tezy z tego uzasadnienia, przedstawiamy stan faktyczny, którego ten wyrok dotyczył.
 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Niedawno staraniem wydawnictwa delegowanie.pl ukazała się książka pt.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Omówiono w niej szczegółowo:

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

nowe obowiązki w Belgii, współpraca ZUS z instytucjami w Belgii, Holandii i Francji

Na koniec 2014 roku weszły w życie nowe obostrzenia dla polskich firm działających w Belgii i Francji: Belgia wprowadziła obowiązkową, zautomatyzowaną notyfikację dzienną połączoną w wielu przypadkach z automatyczną rejestracją czasu pracy. Zmianom tym towarzyszą drakońskie sankcje finansowe do wielu tysięcy euro za pracownika za każdy dzień naruszenia oraz zobowiązanie kontrahenta, pod rygorem drakońskich kar, do patrzenia na ręce podwykonawcom z Polski. Zmiany doprowadzą w wielu przypadkach do konieczności dokonania korekty opłacalności kontraktów.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH BRANŻY OPIEKI DOMOWEJ W NIEMCZECH

W związku z wejściem w życie w Niemczech ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przesyłamy Państwu bardzo ważne informacje n/t opieki AD 2015. 

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech: najnowsze wyjaśnienia niemieckich urzędów korzystne dla polskich firm

Na początku stycznia 2015 roku Kancelaria Brighton&Wood, wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy delegujące personel za granicę, przekazała nam najnowsze, wydane tuż przed świętami wyjaśnienia niemieckich władz dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Są one w kilku punktach niezwykle korzystne dla polskich firm.