Maj 2021

Circulaire détachement: nowe wytyczne dla firm delegujących do Francji zostaną omówione na seminarium w Krakowie i w Opolu

W styczniu 2021 roku francuski minister pracy wydał okólnik dla inspekcji pracy w całym kraju.

Wytyczne są zbiorem zasad dot. delegowania i wynagradzania pracowników delegowanych.

Wytyczne są podstawą nakładania sankcji na polskie firmy i ich francuskich kontrahentów. Wskazują też na elementy, które w 2021 roku są przedmiotem skrupulatnych kontroli.

Kontrole inspektorów pracy w polskich firmach delegujących do Francji: Seminarium dla Praktyków

Od lutego 2021 trwają zmasowane kontrole w polskich firmach delegujących personel do Francji. Celem inspektorów jest stwierdzenie, że polska firma prowadzi na terenie Francji działalność o charakterze permanentnym z tym skutkiem, że delegowanie jest nielegalne. 

delegowanie ukraińskich opiekunów do Niemiec - bezpłatne spotkanie dla firm

W związku z falą kontroli prowadzonych przez Policję Federalną w firmach delegujących opiekunów do Niemiec, po najbliższym seminarium w Krakowie (10.06.2021, 11.00-14.00, Hotel Conrad****) i Opolu (9.06.2021, 11.00-14.00, Hotel DeSilva*****) odbędą się spotkania konsultacyjne przy kawie. Podczas tych narad omówiona zostanie praktyka kontrolna niemieckich urzędów, prawidłowa dokumentacja, prawidłowe modele delegowania opiekunów ukraińskich do Niemiec oraz strategie obrony i strategie współpracy z niemieckimi pośrednikami dotkniętymi kontrolami. 

Drakońskie kary za brak prawidłowej dokumentacji: Francja, Belgia, Niemcy; Seminarium dla Praktyków

Niemieckie przepisy przewidują karę w wysokości 500 tys. euro dla polskich pracodawców stosujących nieprawidłową dokumentację kadrowo-płacową. We Francji i w Belgii w takich przypadkach wszczynane są postępowania karne przeciwko pracownikom polskich firm odpowiedzialnym za delegowanie. 

Nowe przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r. przewidują nowa dokumentację dzienną, tygodniową i miesięczną. 

Każdy kraj w inny sposób dokonał w tym zakresie implementacji dyrektywy europejskiej.

Seminarium dla Praktyków w Krakowie i Opolu: Delegowanie do Niemiec, Belgii, Francji i do Niderlandów

W związku z poluzowaniem obostrzeń Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM zapraszają na pierwsze w 2021 r. i ostatnie przed przerwą wakacyjną seminarium dla praktyków.

Odbędzie się ono w Krakowie i w Opolu z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego i przeprowadzone przez ekspertów Kancelarii Brighton&Wood i ELYSIUM, którzy zostali już zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Opole: 9.06.2021 Hotel DeSilva**** 11.00- 14.00 http://delegowanie.pl/rejestracja

Kontrole urzędu celnego w polskich firmach delegujących do Niemiec pod kątem nielegalnego użyczenia pracowników

W 2021 roku nasiliły się kontrole niemieckiego urzędu celnego w polskich firmach delegujących personel do Niemiec. Polskie firmy nie posiadające na terenie Niemiec zezwolenia na użyczanie pracowników oraz nie sporządzające właściwej dokumentacji konfrontowane są z zarzutem nielegalnego użyczenia pracowników pod przykrywką fikcyjnej umowy o podwykonawstwo, za co grożą surowe sankcje oraz konsekwencje podatkowe.

W bezpłatnych publikacjach n/t delegowania pracowników do Niemiec temat ten został szczegółowo omówiony. 

Obowiązki podatkowe dla polskich firm delegujących do Belgii pracowników powyżej 30 dni

W związku z licznymi kontrolami w polskich firmach delegujących do Belgii przypominamy o dodatkowych obowiązkach podatkowych dla polskich firm w przypadku delegowania do Belgii powyżej 30 dni.

Przepisy obowiązują już od kilku lat, ale są egzekwowane dopiero od początku 2021 roku. To samo dotyczy przepisów o belgijskich zakładach podatkowych.

Kontrole inspekcji socjalnej w polskich firmach delegujących do Belgii

Od dłuższego czasu trwają liczne kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących personel do Belgii. Celem inspektorów jest weryfikacja działalności i zasad współpracy z kontrahentem belgijskim pod kątem tzw. nielegalnego użyczenia personelu. Od jesieni 2020 r. weryfikowana jest także długość delegowania i spełnianie dodatkowych rygorystycznych przesłanek w przypadku aktywności na terenie Belgii dłuższej, niż 12 miesięcy.

Kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących do Francji

Od lutego 2021 trwają zmasowane kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących personel do Francji. Celem inspektorów jest opodatkowanie na terenie Francji z mocą wsteczną zysków polskich firm, opodatkowanie z mocą wsteczną personelu delegowanego i nałożenie sankcji karno-skarbowych za uchylanie się od podatkowych obowiązków meldunkowych.

Francuscy inspektorzy stwierdzają, że w przypadku delegowania długoterminowego mamy do czynienia z działalnością o charakterze stałym, która ma m.in. konsekwencje podatkowe na terenie Francji.

Kontrahenci polskich firm inwigilują polskich pracodawców delegujących personel do Francji

W związku z nowymi obowiązkami w zakresie ostrożności, kontroli i denuncjacji, wynikającymi z przepisów francuskiego kodeksu pracy znowelizowanego w lipcu 2020 roku francuscy kontrahenci polskich firm coraz częściej inwigilują polskich pracodawców delegujących personel do Francji. Korzystając z nowych przepisów żądają często przy tej okazji ujawnienia wrażliwych danych biznesowych dot. polskich firm.