luty 2021

Delegowanie do Niemiec na nowych zasadach

W 2020 i w 2021 roku zmieniły się zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.

Dla firm delegujący swój personel do Niemiec przygotowaliśmy pięć publikacji książkowych:

Delegowanie do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Zakazane delegowanie do Belgii

Od dłuższego czasu belgijska inspekcja pracy weryfikuje poprawność działań prowadzonych na rynku belgijskim przez polskie firmy.

Przypominamy, że zakazana jest działalność charakteryzująca się nast. cechami:

  • Kontrahenci belgijscy zamawiają określoną liczbę pracowników lub pracowników o określonych kwalifikacjach, albo wręcz określonych pracowników.
  • Dział rekrutacji w Polsce wyszukuje odpowiedni personel w Polsce i wysyła go do Belgii na zlecenie belgijskich kontrahentów.
  • Pracownicy zrekrutowani i zatrudnieni przez polską spółkę wyjeżdżają do Belgii. Transport organizuje biuro polskiej firmy. Od momentu pojawienia się pracowników w zakładzie belgijskiego kontrahenta, obejmował on nadzór nad pracownikami. Wyznaczał im godziny pracy, wskazywał co i jak mają robić i jakie zadania mają wykonywać.
  • Kontrahent belgijski podejmuje też decyzje dot. urlopów oraz rozwiązywania umowy z pracownikiem – nakazywał spółce polskiej wysyłanie pracownika do Polski.
  • Narzędzia zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę klient belgijski.
  • Klient belgijski zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę szatnie, łazienki i inna konieczną infrastrukturę.
  • Polska spółka nie zapewniała brygadzistów i pracowników nadzoru. Przełożonymi pracowników delegowanych przez polską spółkę byli pracownicy kontrahentów belgijskich.
  • Polska spółka otrzymywała od kontrahenta belgijskiego na koniec miesiąca liczbę godzin i na tej podstawie wystawiała fakturę (liczba godzin x umówiona stawka).
  • Gdy kontrahent nie był zadowolony z pracownika – nakazywał jego zjazd do Polski.
  • Działania polskiej spółki ograniczały się do rekrutacji pracowników w Polsce, wysłania ich do Belgii oraz do naliczania im w Polsce płac.