optymalne-reklama.jpg

Listopad 2016

roszczenia kierowców o ryczałty za nocowanie w kabinie na międzynarodowych trasach nie mają podstaw prawnych

Trybunał Konstytucyjny uznał, że roszczenia tysięcy kierowców na dziesiątki milionów złotych ryczałtów za nocowanie w kabinie na międzynarodowych trasach nie mają podstaw prawnych.

Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 24 listopada 2016 r. sygn. K 11/15) uznał, że przepisy o delegacjach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania w transporcie międzynarodowym.

kontrole w polskich firmach delegujących do Belgii: lista kontrolna belgijskiej inspekcji pracy

W ostatnich tygodniach nasiliły się działania kontrolne belgijskiej inspekcji pracy wymierzone w polskie firmy delegujące.

Z wewnętrznego okólnika inspekcji socjalnej wynika, że do końca lutego 2017 r. kontrolą musi zostać objęta każda polska firma.

Delegowanie w 2017 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że już od najbliższego poniedziałku dostępne są dla wszystkich firm członkowskich egzemplarze obszernego poradnika n/t delegowania za granicę w 2017 roku.

Książka ukazała się staraniem wydawnictwa Delegowanie.pl przy współpracy merytorycznej Kancelarii Brighton&Wood:

Więcej informacji: www.Delegowanie.pl/2017

powraca problem VAT w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Kilka lat temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo zaskakujące orzeczenie dotyczące podatku VAT od usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Informowaliśmy o tym Państwa na bieżąco. Niestety, po latach problem powraca, dlatego jeszcze raz przypominamy na czym polegał problem. 

Główna teza orzeczenia wydanego wówczas przez sąd administracyjny brzmiała: firma, która wyszukuje w Polsce osoby zainteresowane pracą w Niemczech, a następnie oddelegowuje je do pracy za granicą, jest odpowiedzialna jedynie za wybór i skierowanie osoby mającej odpowiednie kwalifikacje, a nie za efekt jej działań.

ZUS przesłuchuje pracowników i zleceniobiorców delegowanych z art. 13 (A1 na dwa kraje)

W dniu wczorajszym portal RynekDelegowania.pl otrzymał od Kancelarii Brighton&Wood listę ponad 40 pytań, które inspektorzy ZUS zadają pracownikom i zleceniobiorcom delegowanym w oparciu o art. 13 Rozp. 883/2004. Chodzi o A1 na dwa kraje. ZUS na wniosek instytucji niemieckich, belgijskich, francuskich i holenderskich weryfikuje formularze A1 wydawane właśnie z art. 13. Protokoły z przesłuchań pracowników i zleceniobiorców delegowanych są kluczowym dowodem w postępowaniu o uchylenie z mocą wsteczną formularzy A1 i w postępowaniach o nałożenie obowiązku opłacania, z mocą wsteczną, składek za granicą.

oficjalne stanowisko ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek pracowników/zleceniobiorców delegowanych

W październiku br. informowaliśmy Państwa o oficjalnym stanowisku MRPiPS w sprawie obowiązujących od 01.10.2016r. zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Przeszło miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów, dwa tygodnie temu, oficjalne stanowisko przekazał nam także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Delegowanie do Belgii, Francji, Holandii i Niemiec: polowanie na polskie spółki nie posiadające działalności krajowej

Francuska minister pracy Myriam El Khomri po październikowej wizycie w Warszawie udzieliła wywiadu francuskim mediom, w których potwierdziła, że porozumiała się ze swoimi odpowiednikami – ministrami pracy Belgii, Holandii i Niemiec co do regularnej akcji wymierzonej w polskie firmy delegujące, które na terenie Polski nie prowadzą znaczącej działalności branżowo zgodnej z działalnością eksportową. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy z Belgii potwierdzenie istnienia takiego porozumienia. Instytucje kontrolne tych krajów zostały zobligowane do weryfikacji – przy okazji każdego postępowania kontrolnego, czy:

  1. czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski - branżowo zgodną z działalnością związaną z delegowaniem;
  2. czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma charakter tymczasowy/incydentalny.

Nowe zasady wydawania wiz dla obywateli Ukrainy delegowanych do Niemiec

Uprzejmie informujemy, że od października 2016 r. obowiązują nowe zasady wiz dla obywateli Ukrainy i innych państw niebędących członkami UE delegowanych przez polskie firmy do Niemiec.

Obowiązujące przepisy umożliwiają polskim przedsiębiorcom dalsze delegowanie pracowników będących obywatelami państw spoza UE do Niemiec, Belgii i kilku innych krajów UE.

„Z uwagi na chroniczny brak fachowców i gigantyczny portfel zleceń, polscy eksporterzy coraz częściej delegują do takich krajów jak Niemcy pracowników niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE. Przy tego typu konstelacji „forwardu”, lub „forwardu kwalifikowanego” należy jednak uwzględnić dodatkowo szereg specyficznych regulacji niemających zastosowania przy delegowaniu obywateli polskich.” – skomentował nowe wytyczne niemieckich władz Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

delegowanie do Belgii: nowe przepisy procedowane przez belgijski parlament

W październiku 2016 roku parlament Belgii rozpoczął procedowanie nad nowymi przepisami o delegowaniu. Przepisy ograniczają możliwość delegowania do firm, które prowadzą tzw. znaczącą działalność na terenie Polski, a pracownikiem delegowanym może być wyłącznie pracownik, który zazwyczaj świadczy pracę w Polsce. Dla firm przewidziano nowe istotne wymogi formalne, m.in. obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Belgii.

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych.

Delegowanie 2017

Uprzejmie informujemy, że staraniem wydawnictwa Delegowanie.pl przy współpracy merytorycznej Kancelarii Brighton&Wood w ostatnich dniach października b.r. przekazany został do druku obszerny poradnik n/t delegowania w 2017 roku: www.Delegowanie.pl/2017

Na ponad 750 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące - prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.