optymalne-reklama.jpg

Październik 2016

rekrutowanie pracowników z Azji Południowo-Wschodniej do pracy w UE

W dniu 11.12.2016 odbędzie się w Kambodży w Siem Reap, nieopodal kompleksu zabytkowego Angkor Wat Spotkanie Wizjonerów Delegowania. Konferencja realizowana jest w ramach I. Misji Gospodarczej Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV do Kambodży i poświęcona będzie przyszłości rekrutowania pracowników z Azji Południowo-Wschodniej do pracy w UE.

Program spotkania obejmuje m.in:

delegowanie do Szwecji w branży budowlanej: dyskryminujące praktyki funduszu FORA

Izba Pracodawców Polskich rozpoczęła na wniosek i przy aktywnym udziale jednej z firm członkowskich IPP postępowanie mające na celu zlikwidowanie sprzecznego z prawem UE obowiązku przystępowania przez polskie firmy do dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych dla pracowników delegowanych do Szwecji (SAF-LO).

delegowanie do Niemiec: minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 2017 do 8,84 EUR/h

Projekt rozporządzenia niemieckiej minister pracy Nahles przewiduje wzrost wynagrodzenia minimalnego do 8,84 EUR/h.

W dniu dzisiejszym rozporządzenie ma zostać przyjęte przez rząd federalny.

„Wzrost wynagrodzenia jest niemały. Wpłynie on negatywnie na rentowność polskich firm działających w branżach niskokosztowych: w opiece, logistyce, przetwórstwie, oraz w tych wszystkich średniokosztowych branżach, w których personel delegowany wykonuje pracę wielkiej ilości godzin nadliczbowych. Wskazane jest pilne dostosowanie dokumentacji i kalkulacji do nowych przepisów.” – skomentował dla portalu RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną

Rozporządzenie wykonawcze 987/2009 stanowi, że formularze A1 są wiążące dla instytucji wszystkich krajów UE/EOG do chwili, w której nie zostaną skutecznie wycofane przez instytucję właściwą, która jest wydała.
Instytucja kraju, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie A1, jak i sama instytucja, która A1 wystawiła mogą powziąć wątpliwości, czy A1 została wydana w oparciu o prawidłowe podstawy.

skrajnie niekorzystna interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek pracowników delegowanych : bezpłatne seminarium online już we czwartek!!!

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

W dniu 19.10.2016 otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalne stanowisko.

Przypomnijmy, że zgodnie z brzemieniem obowiązującym od 1 października 2016r. podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,

Ministerstwo stwierdziło jednoznacznie, że cytowany przepis ma zastosowanie wyłącznie do pracowników delegowanych uzyskujących miesięczny przychód wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, bez względu na okres przebywania w danym miesiącu za granicą.

Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa,  w świetle § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, brak jest podstaw do przyjęcia zasady proporcjonalności i zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości proporcjonalnie zmniejszonej kwoty przeciętnego wynagrodzenia (odpowiednio do okresu przebywania za granicą), w przypadku pracownika, który pracował za granicą przez część miesiąca.

W swej bardzo obszernej i szczegółowej interpretacji Ministerstwo odniosło się do wielu szczegółowych – nakreślonych przez Kancelarię Brighton&Wood - zagadnień związanych m.in. z częściowym wykonywaniem pracy w Polsce i za granicą, z zatrudnieniem przez część miesiąca, z częściowym korzystaniem z urlopu w miesiącu delegowania, z wykonywaniem pracy za granicą przez część miesiąca, a przez pozostałą część pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Konkluzja po lekturze pisma jest szokująca: interpretacja jest skrajnie niekorzystna dla firm: poziom składek socjalnych, jakie od 1.10.2016 należy odprowadzać do ZUS wzrośnie średnio o kilkanaście procent, a mitręga administracyjna związana z comiesięcznym ustalaniem podstawy wymiaru składek będzie znacząca. Uchwalone przepisy zakładają wzrost wpływów do ZUS z tytułu składek. Rząd Dobrej Zmiany kosztem polskich przedsiębiorców - eksporterów usług łata dziurę w systemie zabezpieczenia społecznego.

 

Interpretacja dotycząca nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych została omówiona w ubiegłym tygodniu w obszernej opinii przygotowanej prze Kancelarię Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) dla stałych mandantów.

W dniu 27.10.2016 interpretacja zostanie ona omówiona z członkami IPP (www.delegowanie.pl/member) na bezpłatnym seminarium online (www.delegowanie.pl/online), a w dniu 23.11.2016 będzie przedmiotem pogłębionej dyskusji na Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie.

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na spotkania online. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 15 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie oraz do przesyłania pytań do referentów.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie Konferencją Praktyków Delegowania, informujemy, że nie będziemy w stanie przyjąć na konferencję więcej, niż 60 uczestników. Organizatorom zależy na praktycznej dyskusji z uczestnikami w kameralnym gronie. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uwaga!!! Pomimo, że do Konferencji został jeszcze ponad miesiąc, uprzejmie informujemy, że zostało już niewiele wolnych miejsc!!! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Program szczegółowy: 

delegowanie za granicę: zadaj pytanie ekspertowi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Konferencją Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już 23.11.2016 r. organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji zadawanie pytań, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas konferencji.
 
Zadaj pytanie – odpowiedź eksperta podczas Konferencji Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już 23.11.2016 r.!
 

Nowe niemieckie dot. delegowania przepisy wchodzą w życie 1.4.2017 r.

W dniu 21.10.2016 Bundestag uchwalił pakiet nowych przepisów o delegowaniu. Nowe niemieckie dot. delegowania przepisy wchodzą w życie 1.4.2017 r.

O nowych przepisach informowaliśmy członków IPP w dniu wczorajszym na bezpłatnym seminarium online: www.delegowanie.pl/online oraz podczas dyskusji online przeprowadzonej w dniu dzisiejszym w godzinach południowych.

Przepisy zostały przyjęte właśnie w kształcie omawianym w dniu wczorajszym i dzisiaj.

Bundestag uchwalił dzisiaj pakiet nowych przepisów o delegowaniu

W dniu 21.10.2016 Bundestag uchwalił pakiet nowych przepisów o delegowaniu.

Przepisy będą miały wpływ na wszystkie modele delegowania do Niemiec. W poniedziałek na aplikacji mobilnej Delegowanie.pl pojawią się szczegóły nowelizacji.

Google Play  AppStore   

Do Niemiec od wielu lat delegowana jest największa liczba pracowników z Polski. Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood obsługują polskie firmy działające na niemieckim rynku od prawie dwudziestu lat. Co roku ponad sto firm działających na rynku niemieckim korzysta z wiedzy i doświadczenia Brighton&Wood. Są wśród nich polskie firmy rodzinne, ale także największe niemieckie koncerny budowlane i przemysłowe oraz międzynarodowe korporacje działające globalnie. Ze wsparcia Izby Pracodawców Polskich oraz z portalu wiedzy www.delegowanie.pl korzysta co roku ponad 1850 firm delegujących, w tym ponad 1000 firm operujących na rynku niemieckim. Także nowoczesne firmy outsourcingowe oraz agencje pracy tymczasowej obsługiwane są przez Kancelarię Brighton&Wood. Elitarna grupa firm obsługiwana osobiście przez Tomasza Majora deleguje do Niemiec co roku ponad 90 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

liczne propozycje zmian w pakiecie niemieckich ustaw dot. delegowania

Na posiedzeniu Komisji Pracy i Spraw socjalnych niemieckiego Bundestagu, które odbyło się 17.10.2016 r., eksperci zgłosili liczne uwagi do przepisów zaproponowanych przez Federalne Ministerstwo Pracy. Przepisy mają wejść w życie 1.1.2017 r.

sensacyjna i skrajnie niekorzystna dla firm delegujących interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.