optymalne-reklama.jpg

Wrzesień 2016

bezpłatne informacje n/t prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych delegowania aspektów delegowania za granicę

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od września 2016 r. działa bezpłatna i otwarta aplikacja na smartfony dla firm delegujących.

Aplikacja działa na wszystkich smartfonach, tabletach etc. (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1.

W czyim interesie leży rewizja Dyrektywy 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług?

Rewizja Dyrektywy 96/71 jest w interesie dużych agencji zatrudnienia. Ich polskie i zagraniczne organizacje oraz stowarzyszenia ograniczają się do ogólnikowych stwierdzeń i do chodzenia na oficjalne posiedzenia. Ich bierność jest spowodowana ukrytą walką z polskimi firmami delegującymi w ramach realizacji umów o dzieło i w ramach szeroko pojętego outsourcingu.

„Duże agencje pracy mają następującą strategię: najpierw zlikwidować delegowanie w Europie, a następnie połknąć mniejsze agencje. Polskie firmy – agencje pracy i firmy usługowe powinny jednym murem stanąć w obronie swobody świadczenia usług w Europie. Organizacje, stowarzyszenia agencji zatrudnienia i inne inicjatywy prowadzą przebiegle nieczystą grę na niekorzyść polskich firm. Wspierają je polscy europosłowie, którzy skompromitowali się w pracach nad dyrektywą wdrożeniową. Do niedawna krzyczeli głośno, że dyrektywa wdrożeniowa to „dobre prawo”. Teraz okazuje się, że dyrektywa ta spowodowała wymiecenie wielu polskich małych i średnich firm rodzinnych z rynku francuskiego i kłopoty na innych rynkach.”- powiedział portalowi www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP(www.ipp.org.pl) - wiodącej polskiej organizacji wpierającej firmy delegujące oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV.

W dniu 13.09.2016 Zarząd IPP został oficjalnie poinformowany przez Komisję Europejską, że IPP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca pracodawców złożyła uzasadnioną opinię w/s rewizji dyrektywy wdrożeniowej.

Krótką i bardzo ogólnikową opinię złożyły także połączone izby Czech, Słowacji, Węgier i Polski.   

Wnioski IPP zostaną uwzględnione w dalszej debacie w Parlamencie Europejskim i w Radzie UE:

„We would like to inform you that your contribution to the feedback procedure has been duly taken into account in the final summary of the feedbacks received by the Commission, which you find in Annex. Beyond the forceful synthesis operated in this document, your contribution has provided a set of interesting inputs which will be useful during the discussion of the revision of the Posting of Workers Directive.” - napisała Komisja Europejska w swoim komunikacie.

W swym oficjalnym komunikacie Komisja podkreśliła, że organizacje europejskie, w których zrzeszone są polskie organizacje pracodawców i przedsiębiorców działające w powołanej przez prezydenta Dudę Radzie Dialogu Społecznego zgłosiły konieczność dalszego procedowania nad fatalną dla polskich firm dyrektywą. Ich głos został kompletnie pominięty przez instytucje unijne.

„Karygodne jest to, że polskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców pozwoliły na poparcie, przez swoich partnerów europejskich, tych niedobrych dla polskich firm przepisów.” – wyraził dla portalu delegowanie.pl swoje oburzenie Tomasz Major, Prezes IPP.

Pełny tekst dokumentu Komisji, z którego wynika, że IPP jako jedyna zakwestionowała i uzasadniła obszernie każdy punkt nowelizacji znajduje się tutaj: www.ipp.org.pl/KE-rewizja

Z dokumentu Komisji Europejskiej wynika, że IPP jako jedyna organizacja walczy skutecznie w obronie polskich firm. Jedyny głos słyszany, ceniony i uwzględniany w debacie o przyszłości rynku usług UE to głos IPP.

„Zdumiewające jest to, że największe polskie organizacje pracodawców i przedsiębiorców nie potrafią wpłynąć na swoich europejskich partnerów, aby ci w sposób stanowczy stanęli w obronie swobody świadczenia usług w Europie. Polscy przedsiębiorcy i Polska potrzebują w Europie wyrazistego głosu w obronie swobód zapisanych w traktatach unijnych i w obronie polskiej racji stanu. Polskie organizacje i inne inicjatywy pokazały, że poza sloganami, wycieczkami do Brukseli na koszt swoich członków i występami medialnymi nie robią nic w obronie polskich firm. Ubolewam też nad tym, że rząd Szydło dał się wciągnąć w dyskusję o praworządności. Zamiast skutecznie bronić polskich przedsiębiorców uwikłany jest w dyskusje o charakterze ustrojowym.” – skomentował komunikat KE dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP (www.ipp.org.pl) - wiodącej polskiej organizacji wpierającej firmy delegujące oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.

Rekomendacje Tomasza Majora w/s rewizji dyrektywy 96/71 będą uwzględnione w debacie w Parlamencie Europejskim i w Radzie UE

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.

W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.

 

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych.

Na tych dwóch rynkach Kancelaria Brighton&Wood zapewnia kompleksową obsługę firm; nie tylko dokumentację pozwalającą realizować kontrakty w maksymalnie zyskowny i bezpieczny sposób, ale także obronę firm w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii i Niderlandów.

skuteczna obsługa firmy delegującej w postępowaniu o przypis składek z tytułu kwater pracowniczych

W 2015 roku zakończyło się postępowanie kontrolne w jednej z wiodących polskich firm delegujących pracowników w branży przemysłowej.

Inspektorzy ZUS zamierzali dokonać przypisu składek z tytułu kwater dla kilku tysięcy pracowników delegowanych m.in. do Belgii, Niderlandów, Niemiec, Francji i krajów skandynawskich. Grożący przypis składek szacowany był wraz z odsetkami na kilkanaście milionów złotych.

Spółkę delegującą reprezentował w postępowaniu kontrolnym osobiście Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton & Wood (www.BrightonWood.com).

Po wielomiesięcznym postępowaniu kontrolnym inspektorzy ograniczyli swoje żądania do kilkudziesięciu osób.

koniec delegowania do Niemiec w ramach realizacji umów o dzieło i w ramach outsourcingu

W miesięcznikach „Delegowanie” oraz „Posting of Workers” informowaliśmy Państwa w tym roku o rewolucyjnych zmianach w zakresie delegowania do Niemiec.

Delegowanie samozatrudnionych zostanie od 1.1.2017 r. uznane za nielegalne.

To samo dotyczy delegowania w ramach umów o dzieło i w ramach tzw. outsourcingu.

Jedynie rzeczywiste i autentyczne oraz zgodne z niemieckim prawem umowy „Werkvertrag” będą tolerowane po 1.1.2017 roku. 

belgijska inspekcja uznała za poprawne delegowanie zleceniobiorców w oparciu o art. 13 Rozporządzenia 883/2004

W postępowaniu kontrolnym prowadzoną przez belgijską inspekcję pracy polskiego przedsiębiorcę działającego w branży produkcji przemysłowej reprezentowała Kancelaria Brighton&Wood. Prawnicy Brighton&Wood obronili stosowany przez eksportera system delegowania oparty o umowy zlecenia i o art. 13 rozporządzenia 883/2004 (delegowanie „na dwa kraje”). Belgijska inspekcja podczas drobiazgowej kontroli korzystała ze wsparcia polskiego PIP i ZUS. Także te instytucje nie stwierdziły żadnych uchybień w działalności przedsiębiorcy.

delegowanie opiekunek do Niemiec: ZUS od 100 złotych

Zespół Kancelarii Brighton&Wood na zlecenie firmy z branży opieki po raz kolejny obronił w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez PIP i ZUS kontrowersyjny zbieg dwóch umów zlecenia w kwalifikowanej konstelacji z podróżą służbową.

W konsekwencji za legalną uznana została umowa zlecenia zawarta z opiekunką delegowaną do Niemiec. Inspektorzy usankcjonowali także wypłatę diet z tytułu pracy za granicą.

umowa zlecenia personelu delegowanego do Holandii obroniona w postępowaniu sądowym

Zespół Kancelarii Brighton&Wood obronił w postępowaniu sądowym umowę zlecenia zawartą z personelem delegowanym do Holandii.

Sąd pracy przychylił się do stanowiska Kancelarii Brighton&Wood, zgodnie z którym personel delegowany do Holandii w ramach podwykonawstwa w branży izolacji przemysłowych może być zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną.

To już kolejne korzystne rozstrzygnięcie odnoszące się do rynku niderlandzkiego. Kilka miesięcy temu prawnicy procesowi Kancelarii Brighton&Wood obronili umowę zlecenia zawartą przez personel delegowany w branży montażu rusztowań.  

Komisja Europejska: IPP to jedyna polska organizacja działająca w interesie polskich firm delegujących

W dniu 13.09.2016 Zarząd IPP został oficjalnie poinformowany przez Komisję Europejską, że IPP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca pracodawców złożyła uzasadnioną opinię w/s rewizji dyrektywy wdrożeniowej. Krótką i bardzo ogólnikową opinię złożyły także połączone izby Czech, Słowacji, Węgier i Polski.   

Wnioski IPP zostaną uwzględnione w dalszej debacie w Parlamencie Europejskim i w Radzie UE: