wyższa podstawa wymiaru składek od 1.1.2022 r. dla opiekunów delegowanych do Niemiec: wzrost kosztów delegowania o 13%

Od 1.1.2022 r. drastycznie wzrosną dla wielu firm koszty delegowania opiekunów do Niemiec. Wzrost składek to przynajmniej 13%. 

Z opublikowanych właśnie założeń makroekonomicznych, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok wynika, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku 2022 ma wynieść 5922 zł. 

W tym roku jest to 5259 zł. Podwyżka byłaby więc znaczna. 

Kwota ta może ulec jeszcze zmianie, ponieważ w przedstawionym na początku czerwca projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok Ministerstwo Finansów zakładało wzrost przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 5836 zł, co było również znaczną podwyżką. 

Od kwoty tej zależy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność (w tym wspólników spółek komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych.

 Przypomnijmy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników/zleceniobiorców, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Z badań przeprowadzonych w czerwcu 2021 r. przez Oficjalna strona Sekcji Opieki przy IPP | InstytutOpieki.eu oraz przez Über uns | PflegeInstitut.eu wynika, że coraz więcej polskich firm opiekuńczych wynagradza opiekunki na poziomie 1.800,00 euro netto (za miesiąc wykonywania zadań na terenie Niemiec) i wyższym.

Tendencja wzrostu wynagrodzeń będzie rosła w najbliższych miesiącach i latach. Niektóre polskie firmy oferują już pracę za ponad 2.000,00 euro netto.

Z drugiej strony rosną koszty pozapłacowe związane z delegowaniem opiekunek do Niemiec. Eskalację żądań płacowych podsyca ostatni wyrok Bundesarbeitsgericht, który orzekł, że opiekunce przysługuje ustawowe niemieckie wynagrodzenie minimalne także za czas pozostawania w dyspozycji do świadczenia pracy (Bereitschaftsdienst, Arbeit auf Abruf). 

Jedyną metodą zahamowania wzrostu cen i pozostania kompetytywnym na rynku, na którym szaleje szara strefa (praca na czarno – wspierana przez wielkie niemieckie fundacje, także bliskie organizacjom przykościelnym) oraz rozwijana jest sieć 300-miejsc w domach opieki jest umiejętne kształtowanie optymalnego kosztowo i bezpiecznego modelu delegowania.

Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) wspiera od ponad 20 lat polskich przedsiębiorców działających w Niemczech w branży opieki.

ELYSIUM – Kadry i Płace dla firm delegujących (www.Elysium-Europe.eu) oraz Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) zapraszają na cykl ekskluzywnych spotkań konsultacyjnych dla firm n/t delegowania opiekunów do Niemiec:

 • 22.09.2021 11.00-14.00

Optymalizacja kosztów delegowania opiekunów polskich i ukraińskich do Niemiec – legalne, bezpieczne i zyskowne modele delegowania opiekunów do Niemiec zapewniające opiekunom wysokie wynagrodzenia netto

 • 20.10.2021 11.00-14.00

Delegowanie ukraińskich opiekunek do Niemiec – obalamy mity, otwieramy drogi legalnego delegowania oraz przestrzegamy przed praktykami nielegalnymi; prezentujemy oficjalne stanowiska niemieckich i polskich władz (legalizacja delegowania i zatrudnienia, A1 itp.)

 • 01.12.2021 11.00-14.00

A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec: skuteczne uzyskiwanie A1 dla opiekunów polskich i ukraińskich delegowanych do Niemiec; kontrole ZUS, spory sądowe z ZUS; dokumentacja towarzysząca wnioskom o A1; dokumentacja uwiarygadniająca spełnienie przesłanek do uzyskania A1

 • styczeń 2022 11.00-14.00

Dokumentacja dla opiekunów polskich i ukraińskich delegowanych do Niemiec: dokumentacja z pośrednikami niemieckimi, dokumentacja dla rodziny/podopiecznego, pełna dokumentacja dla opiekunów (legalność delegowania, A1, legalne, bezpieczne i zyskowne modele delegowania opiekunów do Niemiec zapewniające opiekunom wysokie wynagrodzenia netto). Omówienie dokumentacji – dla firm uczestniczących w spotkaniu kancelaria Brighton&Wood przygotuje w promocyjnej cenie dedykowaną dokumentację.

 • luty 2022 11.00-14.00

DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech – sens dostosowania firmy do wymogów normy; dokumentacja; w jaki sposób radykalnie podwyższyć ceny świadczonych usług i podwyższyć wynagrodzenia opiekunów dzięki normie DIN?   

Każde spotkanie ma charakter ekskluzywny i bierze w nim udział max 8 osób (minimalna ilość uczestników to 3 osoby). Udział w spotkaniu jest anonimowy i uczestnicy mają możliwość nieskrępowanego zadawania pytań. Po spotkaniu odbywa się bezpłatna prezentacja systemu naliczania płac ELYSIUM dla opiekunów delegowanych do Niemiec. Spotkanie poprowadzi osobiście Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood. Narada odbywa się w biurze ELYSIUM w Opolu w godzinach od 11.00 do 14.00. Dla uczestników przewidziano ekskluzywny catering. Parking vis-a-vis biura w garażu podziemnym. Biuro ELYSIUM mieści się w samym centrum Opola - 5 minut piechotą od dworca PKP w Opolu i 15 min od lotniska w Opolu/od autostrady A4.

Koszt spotkania: 1.200,0 euro + VAT (900,00 euro + VAT - kolejna osoba z danej firmy).

Formularz zapisu na spotkanie

 

Wszystkie firmy zapraszamy także na konsultacje indywidualne w Biurach ELYSIUM i Brighton&Wood w Warszawie, Krakowie, Opolu oraz w Biurze ELYSIUM i Brighton&Wood na Lotnisku Radzieje (ICAO: EPRD)/Mazury: http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych

www.GlobalEmployment.eu prowadzi ponadto konsultacje dla firm z branży opieki w biurze w Berlinie.

Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) wspiera od ponad 20 lat polskich przedsiębiorców działających w Niemczech w branży opieki.

Oto nasze wszystkie publikacje n/t delegowania opiekunów do Niemiec:

Delegowanie do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland | Delegowanie.pl

Arbeitnehmerentsendung nach Deutschland 2020/2021 | Delegowanie.pl

Wszystkie książki wydawane przez nas są bezpłatne dla firm, które konsultujemy oraz dla firm, które obsługujemy na stałe. 

Przyjedź na konsultację do jednego z naszych biur: Kraków, Opole, Warszawa, Lotnisko Radzieje: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Jeżeli preferujesz spotkanie w Twoim biurze, to chętnie Cię odwiedzimy: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Jeżeli chcesz skonsultować się w sposób zdalny, to również zapraszamy do kontaktu: Obsługa Online firm delegujących | Delegowanie.pl

Korzystaj ze sprawdzonej dokumentacji kadrowej i płacowej dla firm delegujących opiekunów do Niemiec. – Skontaktuj się z nami! – Błyskawicznie zoptymalizujemy Twój biznes: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Poprowadzimy profesjonalnie Twoje kadry i płace, albo wesprzemy Twój dział kadr i płac sprawdzoną dokumentacją modelową: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Nasi księgowi poprowadzą Twoją księgowość albo wesprą Twoich księgowych: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM Kadry i płace dla firm delegujących obsługują od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki na rynku niemieckim.

Konsultacje dla firm delegujących opiekunów do Niemiec odbywają się w biurach Kancelarii Brighton&Wood i ELYSIUM w Warszawie, Krakowie, Opolu i w biurze Brighton&Wood i ELYSIUM na Lotnisku Radzieje, a także online: http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych

Biuro www.GlobalEmployment.eu w Berlinie zapewnia polskim firmom pełną asystę na terenie Niemiec.

Dokumentacja kadrowa oraz płacowa przygotowywana przez ELYSIUM i Brighton&Wood zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe polskim firmom. 

Kancelaria Brighton&Wood oraz ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system wsparcia prawnego, podatkowego oraz w zakresie A1/ZUS. Wsparcie obejmuje m.in.:

 • Konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec
 • Modelowa Dokumentacja Brighton&Wood dla opiekunów delego­wanych do Niemiec
 • Modelowa Dokumentacja Płacowa ELYSIUM
 • Audyt Brighton&Wood w zakresie prawidło­wości i optymalizacji delegowania opiekunów do Niemiec
 • Certyfikacja w zakresie zgodności z normą CBE-2021 [Cross-Border Employment] Pflege/Opieka
 • Stała obsługa prawna Brighton&Wood dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Obsługa kadrowo-płacowa ELYSIUM w zakresie delegowania opiekunów do Niemiec
 • System naliczania płac ELYSIUM dedykowany dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Konsultacje kadrowe Brighton&Wood dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Konsultacje Płacowe ELYSIUM dla firm delegujących opiekunów do Niemiec
 • Optymalizacja w zakresie kosztów delegowania opiekunów do Niemiec
 • Obsługa w zakresie uzyskiwania formularzy A1 dla opiekunów kierowanych do Niemiec
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w kraju (ZUS, PIP, administracja podatkowa etc.)
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Niemczech
 • Opiniowanie dokumentów i korespondencji od niemieckich instytucji
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych – polskich i niemieckich w postępowaniach kontrolnych w Polsce i w Niemczech
 • Obsługa Płacowa ELYSIUM w trakcie postępowań kontrolnych w kraju i w Niemczech

Kontakt: http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych

Tomasz Major – Partner Zarządzający w Brighton&Wood to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał już w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major uczestniczy w wielu spotkaniach i panelach dyskusyjnych z udziałem autorów niemieckich przepisów. Wraz z grupą wybitnych prawników niemieckich stworzył, jako jedyny polskojęzyczny prawnik, nieformalny panel dyskusyjny mający na celu wywieranie wpływu na prawodawstwo w Niemczech i w Europie dotyczące transgranicznego zatrudnienia opiekunów. W panelu uczestniczą przedstawiciele niemieckiego biznesu, funkcjonariusze państwowi oraz szefowie działów prawnych wiodących organizacji niemieckiego biznesu. W branży Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.

Kontakt: www.BrightonWood.com i www.Elysium-Europe.eu

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec: InstytutOpieki.eu | Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE

Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Przystąp do IPP, korzystaj z bezpłatnych publikacji oraz uczestnicz w bezpłatnych spotkaniach n/t delegowania opiekunów do Niemiec: Zostań Członkiem IPP Delegowanie | Delegowanie.pl

Na profilu Facebook Legalna Opieka w Niemczech | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec.

​​​​​​​Formularz zapisu na spotkanie​​​​​​​

 

 

Partnerem Merytorycznym Portalu RynekDelegowania.pl jest Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy delegujące pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich  Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP w lecie 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.