optymalne-reklama.jpg

Dokumentacja 2019 Delegowanie-Cudzoziemcy-Optymalizacje: 830 stron, 250 dokumentów, 20 lat doświadczenia

Szanowni Państwo!

Kancelaria Brighton&Wood przygotowała dla wszystkich firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem niezwykłą publikację. Cały zespół Kancelarii zebrał w jednym tomie modelową dokumentację. Na ponad 830 stronach umieszczone zostało ponad 250 umów, regulaminów, oświadczeń i innych dokumentów nieodzownych w codziennej działalności w 2019 roku.

 „Od dwudziestu lat przygotowujemy kompleksową dokumentację dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce, dla firm delegujących swój personel za granicę oraz dla nowocześnie działających agencji pracy i firm outsourcingowych. Od prawie dziesięciu lat – specjalnie dla firm obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood, przygotowujemy w każdym roku publikację książkową zawierającą modelową dokumentację. – Służy ona jako punkt wyjścia i baza do dalszych, indywidualnych rozważań na temat modeli zatrudnienia stosowanych przez poszczególne firmy. Dokumentacja jest aktualizowana na bieżąco, często kilkakrotnie w ciągu roku, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa, w orzecznictwie oraz w praktyce urzędów. W 2019 roku postanowiliśmy zebrać wszystkie osiem publikacji w jednym tomie. – Widzimy bowiem, że rozwój nowoczesnych i optymalnych stosunków zatrudnienia wymaga kompleksowego spojrzenia także i na dokumentację, która jest dla firm najważniejszym narzędziem, ale też orężem w sporach z administracją i z zatrudnionymi. Dokumentacja została zaktualizowana, zmodyfikowana i dopasowana do stanu prawnego, orzecznictwa sądowego i przede wszystkim do praktyki urzędów (ZUS, PIP, Administracja Podatkowa, Straż Graniczna, zagraniczne instytucje) obowiązujących w 2019 r.” – ze wstępu do aktualnego wydania 2019.

„W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami i zleceniobiorcami przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę. Kancelaria Brighton&Wood przygotowuje kompleksową dokumentacje kontraktową oraz pracowniczą dla firm. Dokumentacja obejmuje nie tylko umowy, ale także regulaminy, oświadczenia i inne dokumenty towarzyszące. Słynne są na rynku „cyrografy” – oświadczenia znacząco utrudniające pracownikom dochodzenie roszczeń. System umów rekomendowany przez Brighton&Wood pozwala znacząco optymalizować koszty delegowania. Dokumentacja przygotowywana w Brighton&Wood jest wynikiem kilkunastu lat doświadczenia w obsłudze firm delegujących. Dokumentacja jest regularnie aktualizowana i dopasowywana do aktualnych trendów na rynku.” – ze wstępu do poprzednich wydań dokumentacji.

 

Całe dzieło podzielone zostało na 8 działów:

1000   Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

2000   Delegowanie pracowników za granicę

3000   Delegowanie zleceniobiorców za granicę

4000   Delegowanie opiekunek do Niemiec

5000   Praca tymczasowa i pośrednictwo pracy

6000   Umowy o Outsourcing i inne umowy o świadczenie usług (inne, niż praca tymczasowa)

7000   Umowy cywilnoprawne, zbiegi tytułów do ubezpieczeń, optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem

8000    RODO w działalności firm zatrudniających cudzoziemców, delegujących oraz agencji pracy

 

Poszczególne działy zostały podzielone na wiele podrozdziałów:

Wstęp

Przegląd treści

Spis rozdziałów

Spis treści

1000  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
         100 Umowy o pracę zawierane z cudzoziemcami
         200 Umowy cywilnoprawne zawierane z cudzoziemcami
         300 Umowy o świadczenie usług outsourcingowych w oparciu o personel z zagranicy
         400 Umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej w oparciu o personel z zagranicy
         500 Oświadczenia o miejscu zamieszkania i inne dokumenty dot. przebywania i zamieszkania w Polsce - dla celów podatkowych i ZUS
         600 Dokumenty pomocne w optymalizowaniu kosztów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
         700 Dokumenty dla cudzoziemców delegowanych przez polskie firmy do innych krajów członkowskich UE
         A100 Model dokumentacji dla Ukraińców (umowy i dokumenty dwujęzyczne)

2000  Delegowanie pracowników za granicę
         100 Umowy i aneksy eksportowe (porozumienia o oddelegowaniu)
         200 Dokumenty towarzyszące nawiązaniu stosunku pracy
         300 Urlopy
         400 Rozwiązanie stosunku pracy
         500 Kary
         600 Odpowiedzialność materialna pracowników
         700 Regulaminy
         800 Aneksy eksportowe – porozumienia o oddelegowaniu
         900 Cyrografy

3000  Delegowanie zleceniobiorców za granicę
         100 Umowy i aneksy eksportowe (porozumienia o oddelegowaniu)
         200 Oświadczenia
         300 Regulaminy i ogólne warunki
         400 dokumenty „alternatywne”
         800 Umowy o szkolenie i działania marketingowo-rekrutacyjne
         900 Opieka domowa w Niemczech

4000  Delegowanie opiekunek do Niemiec
         100 Umowy zlecenia zawierane z opiekunkami kierowanymi do Niemiec
         200 Regulaminy i Ogólne Warunki
         300 Oświadczenia, ewidencje wykonywanych usług, dokumenty dla ZUS i innych urzędów oraz pozostała dokumentacja dla opiekunek delegowanych do Niemiec
         400 Umowy o szkolenie i działania marketingowo-rekrutacyjne wykonywane na terenie Polski
         500 Opiekunki delegowane do Niemiec jako pracownicy
         600 Niemiecki model „Minijob”
         700 Niemiecki model zatrudnienia klasycznego w niemieckiej rodzinie, w niemieckiej firmie lub w niemieckim oddziale polskiej spółki
         800 Umowa z rodziną
         900 Umowy z niemieckimi pośrednikami
         A00 Delegowanie, kierowanie i bezpośrednie zatrudnianie opiekunek z krajów trzecich

5000  Praca tymczasowa i pośrednictwo pracy
         100 Umowy o pracę tymczasową i umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej
         200 Uzgodnienia
         300 Informacje Pracodawcy Użytkownika dla Agencji Pracy Tymczasowej
         400 Zawiadomienia w związku z rezygnacją z pracownika tymczasowego i w związku z zaprzestaniem wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
         500 Zawiadomienia i dokumenty dla Pracownika Tymczasowego
         600 Informacje dla związków zawodowych
         700 Inne dokumenty
         800 Dodatkowe dokumenty w sytuacjach transgranicznych (kierowanie lub delegowanie za granicę)
         900 Dodatkowe dokumenty w sytuacji kierowania cudzoziemców do zatrudnienia w Polsce
         A100 Umowy o rekrutację

6000  Umowy o Outsourcing i inne umowy o świadczenie usług (inne, niż praca tymczasowa)

7000  Umowy cywilnoprawne, zbiegi tytułów do ubezpieczeń, optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem

8000  RODO w działalności firm zatrudniających cudzoziemców, delegujących oraz agencji pracy

Dodatkowy spis zawiera też tytuły wszystkich dokumentów. - Posługiwanie się dokumentacją jest przyjazne dla czytelnika.

Dokumentacja jest dostępna na specjalnych warunkach wyłącznie dla członków IPP (http://delegowanie.pl/standard)

Dokumentacja omówiona zostanie na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Krakowie: http://delegowanie.pl/seminaria

Dokumentację przygotował cały zespół Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Zamów dokumentację wraz z konsultacją w Kancelarii Brighton&Wood i otrzymaj dodatkowo bezpłatnie wszystkie publikacje http://optymalnezatrudnienie.pl/pl/kompendium: wypełnij formularz na www.BrightonWood.com

 

Partnerem Merytorycznym Portalu RynekDelegowania.pl jest Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy delegujące pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Biznes przyszłości, czyli: Delegowanie opiekunek polskich i ukraińskich do Niemiec oraz zatrudnianie opiekunek polskich i ukraińskich w Niemczech

 Kraków, 26.09.2019, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 9.00-11.00 Biznes przyszłości, czyli: Delegowanie opiekunek polskich i ukraińskich do Niemiec oraz zatrudnianie opiekunek polskich i ukraińskich w Niemczech w 2019 roku
prawo | podatki | formularze A1 | składki socjalne | optymalizacje | kalkulacje | dopuszczalne modele działania    

Delegowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę

 Kraków, 26.09.2019, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 11.00-13.00 Delegowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę w 2019 roku
budownictwo i infrastruktura-logistyka-konstrukcje stalowe-produkcja spożywcza-transport-nowoczesne technologie-branże niszowe-opieka
Niemcy-Francja-Belgia-Holandia-Luksemburg-kraje skandynawskie

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; optymalizacja kosztów zatrudnienia w Polsce i za granicą w 2019 roku

Kraków, 26.09.2019, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

13.00-15.00 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie do innych krajów UE; optymalizacja kosztów zatrudnienia w Polsce i za granicą w 2019 roku; ryzyka związane z optymalizacją kosztów pracy i odpowiedzialność kadry zarządzającej 


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich  Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP w lecie 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.