Kwiecień 2018

Opiekunka w Niemczech nie jest w podróży służbowej - zmiana podejścia ZUS i sądów

Na jednym z najbliższych seminariów online omówione zostaną najnowsze podejście ZUS i sądów powszechnych do podróży służbowych praktykowanych przez firmy delegujące opiekunki do Niemiec.

delegowanie pracowników ukraińskich do Niemiec - nowe wytyczne urzędowe dot. wiz van der Elst

Podczas jednego z najbliższych bezpłatnych dla firm webinariów omówione zostaną najnowsze wytyczne niemieckich instytucji n/t uzyskiwania wiz van der Elst dla pracowników ukraińskich. Umożliwiają one legalne delegowanie do Niemiec przez polską firmę. Wytyczne zostały przekazane IPP przez Kancelarię Brighton&Wood.

dobre wieści dla firm delegujących - nowe korzystne wytyczne dot. oskładkowania kwater i dojazdów

Kancelaria Brighton&Wood przekazała nam niedawno najnowsze – uzyskane przez kancelarię wyroki sądowe oraz interpretacje dot. oskładkowania kwater i dojazdów pracowniczych.

Wbrew stanowisku Ministerstwa Finansów i ZUS, sądy zaczynają rozstrzygać spory na korzyść firm delegujących.

Delegowanie opiekunek Ukraińskich do Niemiec - wytyczne niemieckich instytucji

Podczas jednego z najbliższych bezpłatnych dla firm webinariów omówione zostaną najnowsze wytyczne niemieckich instytucji n/t delegowania opiekunek Ukraińskich do Niemiec.

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje na rynku niemieckim kilkadziesiąt polskich agencji opieki oraz kilka firm niemieckich zajmujących się pozyskiwaniem zleceń od niemieckich rodzin i przekazała nam najnowsze orzecznictwo i wytyczne urzędowe na ten temat. 

Oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów pracowniczych

Podczas jednego z najbliższych bezpłatnych dla firm webinariów omówione zostaną najnowsze wytyczne n/t oskładkowania zwrotu kosztów dojazdów pracowniczych.

Kancelaria Brighton&Wood przekazała nam najnowsze orzecznictwo i wytyczne urzędowe na ten temat.

Belgijska inspekcja socjalna na masową skalę kwestionuje legalność delegowania przez polskie firmy

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi belgijskiej inspekcji socjalnej przekazanymi Portalowi Delegowanie.pl przez Kancelarię Brighton&Wood, od stycznia 2018 roku mają miejsce zmasowane kontrole u belgijskich kontrahentów polskich firm. Mają one na celu zakwestionowanie legalności delegowania i przymuszenie belgijskiego pracodawcy do opłacenia składek socjalnych za delegowanych pracowników. Brukselskie biuro IPP monitoruje aktualnie ponad takich 70 postępowań. Co ciekawe, belgijskie władze działają z pominięciem procedur przewidzianych w rozporządzeniach unijnych dot. formularzy A1 i nie informują o swoich działaniach ZUS. Inna ciekawa kwestia to fakt, że przyczyna kwestionowania legalności delegowania nie leży w tych kilkudziesięciu przypadkach po stronie polskiej firmy i ew. braku lub niewystarczającej działalności na terenie Polski. Podstawą postępowań karnych prowadzonych wobec polskich przedsiębiorców i ich belgijskich kontrahentów jest niewłaściwa organizacja pracy polskich pracowników i ich podporządkowanie belgijskiemu kontrahentowi.

Belgijska inspekcja socjalna na masową skalę kwestionuje legalność delegowania przez polskie firmy

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi belgijskiej inspekcji socjalnej przekazanymi Portalowi Delegowanie.pl przez Kancelarię Brighton&Wood, od stycznia 2018 roku mają miejsce zmasowane kontrole u belgijskich kontrahentów polskich firm. Mają one na celu zakwestionowanie legalności delegowania i przymuszenie belgijskiego pracodawcy do opłacenia składek socjalnych za delegowanych pracowników. Brukselskie biuro IPP monitoruje aktualnie ponad takich 70 postępowań. Co ciekawe, belgijskie władze działają z pominięciem procedur przewidzianych w rozporządzeniach unijnych dot. formularzy A1 i nie informują o swoich działaniach ZUS. Inna ciekawa kwestia to fakt, że przyczyna kwestionowania legalności delegowania nie leży w tych kilkudziesięciu przypadkach po stronie polskiej firmy i ew. braku lub niewystarczającej działalności na terenie Polski. Podstawą postępowań karnych prowadzonych wobec polskich przedsiębiorców i ich belgijskich kontrahentów jest niewłaściwa organizacja pracy polskich pracowników i ich podporządkowanie belgijskiemu kontrahentowi.

Pilne: Zmiana przepisów o A1

Równolegle z pracami nad nową dyrektywą w/s delegowania toczą się prace nad zmianą przepisów o A1. Zostaną one dopasowane do zapisów nowej dyrektywy: w przyszłości (2019r.) delegowanie z art. 12 ograniczone będzie do dwunastu miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy; będzie obowiązywała przerwa 6 miesięcy zamiast 2 miesięcy; wprowadzony zostanie zakaz delegowania do prac stacjonarnych oraz rozszerzony zakaz zastępstwa. Ponadto zapisany zostanie wymóg 25% działalności krajowej zarówno przy art.. 12 jak i przy art. 13.

Zmiana przepisów o delegowaniu: nowa dyrektywa

Niedawno zawarte zostało porozumienie polityczne dot. nowych przepisów o delegowaniu. Żaden z postulatów rządu Morawieckiego nie został uwzględniony i kształt dyrektywy będzie gorzki dla polskich firm: delegowanie ograniczone do dwunastu miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy; przerwa 6 miesięcy zamiast 2 miesięcy; zakaz delegowania do prac stacjonarnych; rozszerzony zakaz zastępstwa; max 2 lata na implementację nowych przepisów; zasada równego traktowania: polski pracownik otrzyma wszystkie dodatki przewidziane w lokalnym prawie pracy. Na najbliższych spotkaniach online oraz na najbliższej konferencji w Krakowie prawnicy Brighton&Wood przedstawią rekomendacje dla polskich firm związane ze zmianą przepisów.

Zagraniczne instytucje mają prawo anulować formularze A1 wydane przez ZUS!

W związku z najnowszym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości uprzejmie informujemy, że po raz pierwszy od 18 lat otwarta została furtka to anulowania przez zagraniczne instytucje formularzy A1 wydawanych przez ZUS. Zagrożone są firmy, których pracownicy nie świadczą rzeczywistej pracy w kilku krajach (A1 z art. 13) lub których praca ma charakter marginalny (branża opieki – umowy rekrutacyjno-szkoleniowo-marketingowe) oraz które nie prowadzą w Polsce znaczącej działalności i uzyskują dla swoich pracowników formularze A1.