Listopad 2017

Delegowanie do poszczególnych państw w 2018 roku: Niemcy, Belgia, Francja, oraz: Holandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie w dniu 18.01.2018 i poświęcona będzie delegowaniu w 2018 roku polskich i ukraińskich pracowników do Belgii, Francji i Niemiec oraz innych państw członkowskich UE i EOG.

Podczas konferencji omówione zostaną szczegółowo aktualne problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe oraz wyzwania na przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym, niezwykle obszernym i atrakcyjnym programem Konferencji w Krakowie (poniżej) oraz do przesyłania pytań do referentów.

WAŻNE!!! nowe zasady dot. poświadczania A1 PILNE!!! bezpłatne spotkanie dla członków IPP !

Wprawdzie wszystko wskazuje, że rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych wejdzie w życie dopiero za 4 lata, zawrotnego tempa nabrały jednak w ostatnich dniach prace nad nowelizacją przepisów o formularzach A1.

Zaproponowane w grudniu 2016 r przez Komisję Europejską przepisy o poświadczaniu formularzy A1 zostaną drastycznie zaostrzone.

Jak Państwo pamiętają, w grudniu 2016r. Komisja zaproponowała zmiany do rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009. Informowaliśmy o tym szczegółowo i obszernie na naszych konferencjach. Obecnie trwają prace na rewizją rozporządzeń. W trakcie prac legislacyjnych do niekorzystnego dla polskich firm projektu wprowadza się szereg poprawek skrajnie niekorzystnych dla polskich pracodawców delegujących.

PILNE i WAŻNE!!! nowe zasady dot. A1: A1 tylko na 12 miesięcy, aż 6 miesięcy zatrudnienia "przed", A1 tylko dla pracowników, którzy zazwyczaj świadczą pracę w PL i dla firm mających w Polsce znaczną działalność

Zaproponowane w grudniu 2016 r przez Komisję Europejską przepisy o poświadczaniu formularzy A1 zostaną drastycznie zaostrzone.

Jak Państwo pamiętają, w grudniu 2016r. Komisja zaproponowała zmiany do rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009. Informowaliśmy o tym szczegółowo i obszernie na naszych konferencjach. Obecnie trwają prace na rewizją rozporządzeń. W trakcie prac legislacyjnych do niekorzystnego dla polskich firm projektu wprowadza się szereg poprawek skrajnie niekorzystnych dla polskich pracodawców delegujących. 

Jak podwyższyć wynagrodzenie netto cudzoziemcom zatrudnianym w Polsce i pracownikom delegowanym za granicę? Rok 2018 będzie rokiem optymalizacji kosztów zatrudnienia!!!

W 2017 roku poziom płac cudzoziemców zatrudnianych w Polsce i pracowników delegowanych szybuje w górę. Szacuje się, że wzrost realnych wynagrodzeń w niektórych branżach przekroczy 25%. Cudzoziemcy zatrudniani w Polsce i pracownicy delegowani oczekują od swoich pracodawców coraz wyższych wynagrodzeń netto.

Delegowanie do Niemiec: Nowe stanowisko Zollamt w sprawie składników płacy minimalnej

Na najbliższym bezpłatnym szkoleniu online omówimy z Państwem nowe stanowisko Zollamt w sprawie składników płacy minimalnej (szkolenie online nr 827).

Pełny wykaz bezpłatnych szkoleń online oraz formularz rejestracyjny znajduje się tutaj: http://delegowanie.pl/online

Przystąp teraz do IPP i bierz udział w ośmiu bezpłatnych szkoleniach online w każdy czwartek: www.delegowanie.pl/member

PILNE i WAŻNE !!! rewolucyjne zmiany w zakresie poświadczania formularzy A1!!! ZUS zlikwiduje polskie delegowanie!!!

Wg projektowanych przepisów, tak jak dotychczas dokumenty A1 wydane przez jedno z państw członkowskich powinny być akceptowane przez instytucje pozostałych państw członkowskich tak długo, jak długo nie zostaną wycofane lub uznane za nieważne przez państwo członkowskie, w którym zostały wydane. Nowość - takie dokumenty są ważne tylko wtedy, gdy wszystkie sekcje oznaczone jako obowiązkowe są wypełnione.

Czy firma delegująca może wystąpić do US o zwrot nienależnie odprowadzonego PIT za pracowników delegowanych ?

Na najbliższym bezpłatnym szkoleniu online omówimy z Państwem bardzo istotną kwestię: Czy firma delegująca może wystąpić do US o zwrot nienależnie odprowadzonego PIT za pracowników delegowanych ? (szkolenie online nr 828).

Pełny wykaz bezpłatnych szkoleń online oraz formularz rejestracyjny znajduje się tutaj: http://delegowanie.pl/online

Przystąp teraz do IPP i bierz udział w ośmiu bezpłatnych szkoleniach online w każdy czwartek: www.delegowanie.pl/member

Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec

Na rynku opieki domowej w Niemczech występuje od wielu lat szereg patologii. Kilka lat temu podsumował je Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood, Prezes IPP, ogłaszając listę Siedmiu Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec. Oto one:

Haftung der deutschen Vermittler für illegale Mitarbeiterentsendung in der Pflegebranche

Auf dem deutschen Markt agieren derzeit über 800 polnische Pflegeunternehmen, Personalvermittlungsunternehmen und sonstige Unternehmen, die das polnische Pflegepersonal nach Deutschland entsenden.

In den letzten Monaten hat die Zahl der Klagen gegen diese Unternehmen deutlich zugenommen. Die Pflegekräfte klagen sowohl vor polnischen als auch vor den deutschen Gerichten, auch immer häufiger gegen deutsche Vermittler.

legalne i optymalne modele delegowania cudzoziemców przez polskie firmy do innych krajów UE

W najnowszej książce pt. „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 ROKU | Delegowanie cudzoziemców do Polski w 2018 roku | Delegowanie cudzoziemców w ramach UE w 2018 roku” omówione zostały różne modele delegowania cudzoziemców przez polskie firmy do innych krajów UE.

Na 898 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące pracowników za granicę oraz zatrudniające cudzoziemców w Polsce – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce i ich dalszego delegowania za granicę.