Kwiecień 2016

Archaiczne przepisy o delegowaniu – wnioski po lekturze propozycji rewizji Dyrektywy 96/71

 W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

Europarlament wyznacza posłów-sprawozdawców nowej dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71

Sprawozdawcą w Komisji ds. Zatrudnienia, zajmującej się nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników, z ramienia Europejskiej Partii Ludowej będzie Elisabeth MORIN-CHARTIER z Francji.

Drugim sprawozdawcą w Komisji ds. Zatrudnienia, zajmującej się nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników, z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów będzie Agnes JONGERIUS z Holandii.

Polski Senat uznaje projekt dyrektywy za sprzeczny z zasadą pomocniczości

Senat wydał negatywną opinię w sprawie zmian w unijnej dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, uznając propozycję KE za niezgodną z zasadą pomocniczości.

Opinia IPP i EEEV w/s rewizji Dyrektywy 96/71

W dniu 5.05.2016 minął ośmiotygodniowy termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final].

Delegowanie opiekunek do Niemiec: prawo, A1, ubezpieczenia, podatki - praktyka i zmiany w przepisach

Na najbliższym spotkaniu online dla firm, które odbędzie się już we czwartek 28.04.2016 r., omówiona zostanie szeroko problematyka delegowania opiekunek do Niemiec.

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP.

Oto program spotkania:

28.04.2016        11.00    Delegowanie opiekunek do Niemiec

 1. Praktykowane modele delegowania opiekunek do Niemiec (omówienie porównawcze poszczególnych modeli)
  • Praca na czarno (ponad pół miliona opiekunek zatrudnionych u niemieckich rodzin)
   • Rola rekrutacyjna polskich i niemieckich firm
   • Największe niemieckie organizacje charytatywne (także te związane z kościołem katolickim) wspierają pracę na czarno
  • Delegowanie z Polski przez polskie agencje opieki w ramach świadczenia usługi transgranicznej (ponad sto tysięcy opiekunek delegowanych)
  • Inne modele zatrudnienia opiekunek:
   • Zatrudnienie w niemieckich firmach usługowych
   • Zatrudnienie w niemieckich agencjach pracy
   • Zatrudnienie w polskich agencjach pracy
   • Legalne zatrudnienie u niemieckich rodzin
   • inne modele
 2. Legalne i opłacalne modele delegowania opiekunek po 1.1.2016 r.
 3. A1 dla opiekunek
 4. Składki od opiekunek delegowanych
 5. Podatki od opiekunek delegowanych
 6. Kontrole w Polsce i w Niemczech
 7. Zmiany w delegowaniu opiekunek do Niemiec od 1.01.2017
 8. Omówienie „Siedmiu Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”

Odpowiedź Ministra Pracy na pismo Prezesa IPP – stanowisko polskiego rządu wobec dyrektywy

W swym obszernym piśmie wiceminister pracy p. Stanisław Szwed podziękował Prezesowi IPP Tomaszowi Majorowi za przesłane stanowisko IPP w/s dyrektywy. Jednocześnie minister przesłał oficjalne stanowisko polskiego rządu wraz z uzasadnieniem oraz poinformował obszernie o podejmowanych działaniach, także o planowanych uchwałach polskiego parlamentu. Tomasz Major otrzymał projekt uchwały sejmu w/s sprzeczności wniosku legislacyjnego z zasadą pomocniczości.

 

składki od kwater pracowniczych - nowe niekorzystne orzecznictwo Sądu Najwyższego

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o bardzo niekorzystnej i kontrowersyjnej uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej ujmowania w podstawie wymiaru składek kosztów zakwaterowania pracowników oddelegowanych.

Sąd Najwyższy orzekł wówczas, że określone w art. 4 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pojęcie przychodu obejmuje wartość świadczeń z tytułu zakwaterowania pracowników i stanowi podstawę do naliczenia składek ZUS. Uchwała ta przeczy całkowicie ukształtowanej wcześniej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, które stwierdzały jednoznacznie, że pokrycie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania pracowników nie stanowi dla nich przychodu.

Konsensus Wielkiej Koalicji w Niemczech w zakresie zasad delegowania do Niemiec

Na konferencji prasowej w dniu 14.04.2016 Kanclerz Angela Merkel (CDU), Wicekanclerz Sigmar Gabriel (SPD) i Premier Bawarii Horst Seehofer (CSU) potwierdzili, że osiągnięto porozumienie w zakresie zmian w prawie delegowania pracowników do Niemiec.

Polski Sejm uznaje projekt rewizji dyrektywy 96/71 za niezgodny z zasadą pomocniczości.

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości.

ZASTĘPSTWO JAKO PRZESŁANKA WYKLUCZAJĄCA DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie online, które odbędzie się już w najbliższy czwartek. Jest ono bezpłatne dla wszystkich członków IPP. Oto program spotkania:

14.04.2016        11.00             Zastępstwo jako przesłanka wykluczająca delegowanie pracowników