Marzec 2016

Komisja Europejska opublikowała Ocenę Skutków towarzyszącą Wnioskowi w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Poniżej zamieszczamy polską wersję streszczenia tego dokumentu.

Streszczenie oceny skutków

Ocena skutków wniosku w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

A. Zasadność działań

Dlaczego należy podjąć działania? Na czym polega problem?

zakaz delegowania pracowników do rzeźni, zakładów spawalniczych, opieki domowej, warsztatów i innych miejsc, gdzie w państwie przyjmującym usługi są świadczone na zasadzie stacjonarnej lub stałej

Szanowni Państwo!

Jednym z kluczowych celów zmiany Dyrektywy Podstawowej 96/71 jest wyrzucenie poza nawias definicji pracownika delegowanego wszystkich pracowników delegowanych do rzeźni, zakładów spawalniczych, opieki domowej, warsztatów i innych miejsc, gdzie w państwie przyjmującym usługi są świadczone na zasadzie stacjonarnej lub stałej.

„Z tak drastyczną ingerencją we wspólny rynek nie sposób się zgodzić.” – skomentował planowane zmiany Tomasz Major, Prezes IPP, Prezydent EEEV i Partner Zarządzający w Brighton&Wood.

nastają trudne czasy dla delegowania pracowników: zmiany w polskim i europejskim prawie

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach polskie władze dokonały szeregu zabiegów zmierzających do ograniczenia delegowania: 

1.     Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego (12 zł) w przypadku umów zleceń personelu delegowanego

Kilka dni temu rząd zmienił zapisy w projekcie ustawy i ustalił nową datę wejścia w życie przepisów na 1 września 2016r.

Proponuje się tak jak poprzednio, by w przypadku umów zlecenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia, niezależnie od sposobu ustalenia wynagrodzenia, nie mogła być niższa niż 12 zł.

projekt ustawy o delegowaniu pracowników przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła ostateczny projekt ustawy o delegowaniu pracowników implementujący do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. 

Ustawa musi wejść w życie do 16 czerwca 2016r. 

Dla pracodawców delegujących pracowników z Polski najważniejsze są zapisy dotyczące egzekucji kar i grzywien. Poniżej streszczamy najistotniejsze z Państwa punktu widzenia zapisy w tym zakresie.

Belgijska inspekcja pracy zamyka polskie budowy i warsztaty na terenie Belgii

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami ze strony polskich firm delegujących pracowników do Belgii uprzejmie informujemy, że belgijska inspekcja prac ma prawo zamknąć budowę lub warsztat, jeżeli udokumentuje znaczące naruszenie przepisów prawa pracy. Za takie uznawane jest m.in. niewypłacanie pracownikom delegowanym z Polski minimalnych stawek wynagrodzeń przewidzianych w belgijskim prawie i w belgijskich układach zbiorowych pracy.

Delegowanie do Niemiec w branży sprzątania obiektów: Nowe minimalne stawki wynagrodzeń od marca 2016 roku

Przypominamy, że  od marca 2016 roku obowiązują w Niemczech nowe, wyższe minimalne stawki wynagrodzeń w branży sprzątania obiektów.

Prosimy o dopasowanie umów i dokumentacji i przypominamy, że za naruszenie minimalnych stawek wynagrodzeń grożą w Niemczech drakońskie sankcje: kary administracyjne do 500.000 EUR oraz przepadek mienia.

Delegowanie rusztowaniowców do Niemiec: Nowe minimalne stawki wynagrodzeń oraz nowe zasady delegowania od kwietnia 2016 roku

Przypominamy, że  od 1.4.2016 roku obowiązują w Niemczech nowe zasady delegowania pracowników zatrudnionych przy budowie i eksploatacji rusztowań. Określono też nowe, wyższe minimalne stawki wynagrodzeń w tej branży. Wprowadzono także nowe wymogi dot. dokumentacji.

Prosimy o dopasowanie umów i dokumentacji i przypominamy, że za naruszenie minimalnych stawek wynagrodzeń grożą w Niemczech drakońskie sankcje: kary administracyjne do 500.000 EUR oraz przepadek mienia.

Delegowanie do Niemiec pracowników tymczasowych: statystyki

Portal www.RynekDelegowania.pl jako pierwszy w Polsce publikuje aktualne dane dot. Rynku pracy tymczasowej w Niemczech w 2015 roku:

  • Agencje Pracy Tymczasowej: 50.300
  • w tym 791 agencji mających siedzibę za granicą,
  • w tym 228 agencji mających siedzibę w Polsce (największa liczba).

Kancelaria Brighton &Wood od wielu lat obsługuje na rynku niemieckim polskie agencje pracy tymczasowej.

zmiana przepisów o delegowaniu: spotkanie IPP i EEEV z Komisją Europejską

Szanowni Państwo!

W dniu 16.03.2016 miało miejsce trójstronne spotkanie robocze Izby Pracodawców Polskich oraz Europejskiej Federacji Pracodawców z Komisją Europejską w/s pakietu nowych przepisów o delegowaniu pracowników.

Z ramienia Komisji Europejskiej uczestniczył m.in. merytoryczny autor projektu dyrektywy zmieniającej podstawowa Dyrektywę 96/71.

Obydwie organizacje pracodawców reprezentował Tomasz Major – Prezes IPP, który od marca 2016 r. do lutego 2019 r. pełni także zaszczytną funkcję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców.

Nowość!!! Posting of Workers in Europe. Cross Border Employment in Europe.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa jako pierwsi, że właśnie wydana została książka Tomasza Majora „Posting of Workers in Europe.”

Jest to jedyne w Europie kompleksowe opracowanie n/t delegowania.

Imponująca książka zawiera starannie przygotowane komentarze z praktycznymi przykładami.

Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto deleguje pracowników za granicę.

Tomasz Major od siedemnastu lat kreuje transgraniczne delegowanie w Europie. W książce tej zebrał i zaprezentował w języku angielskim praktyczną wiedzę n/t delegowania w Europie.