Styczeń 2016

od lipca br. obowiązkowe prowadzenie ewidencji godzin pracy zleceniobiorców - zmasowane kontrole PIP w firmach delegujących zleceniobiorców

Wielokrotnie informowaliśmy o fatalnym dla eksporterów projekcie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca br. i zakłada, że zleceniobiorca nie będzie mógł otrzymywać za swoje usługi wynagrodzenia niższego niż 12 zł za godzinę.

Przypomnijmy też, że w projekcie zapisano, że zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić pisemną ewidencję liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę i zleceniobiorca pisemnie potwierdzi liczbę przepracowanych godzin.

seminarium online n/t rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie dot. delegowania

Szanowni Państwo! 

W najbliższy czwartek, 21.01.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie online dla właścicieli, zarządów i personelu kluczowego firm, które delegują do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie kilka minut po godzinie dziesiątej nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

delegowanie do Niemiec , Francji i Belgii: A1 - ostatnie wolne miejsca

Z uwagi na praktyczny charakter najbliższych warsztatów (14.01.2016) zostało jeszcze tylko 5 wolnych miejsc na część francusko-belgijską (9.00-11.00), 6 wolnych miejsc na część polską (11.00-13.00) oraz 3 wolne miejsca na część niemiecką (13.00-15.00). Wszystkie osoby zgłoszone prosimy o przybycie na min. 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Uprzejmie informujemy, że na hasło "konferencja delegowanie.pl", na hasło "Brighton&Wood" oraz na hasło "Tomasz Major" w hotelu, w którym odbywają się spotkania, przewidziana jest całkiem spora pula miejsc noclegowych po bardzo preferencyjnych cenach. 

Na najbliższym spotkaniu omówione zostaną w szczególności zmiany od 1.1.2016 przepisów o zbiegach tytułów do ubezpieczeń istotne dla firm stosujących tzw. podwójne zlecenia. Omówione zostaną także wszystkie aktualnie i w przyszłości dopuszczalne modele optymalizacji w zakresie delegowania do Niemiec. Referenci, jak zawsze odpowiedzą bezpośrednio na wszelkie pytania nurtujące uczestników spotkań.

delegowanie w 2016 roku: ważne zmiany dla firm, nowe restrykcje we Francji i Belgii; rewolucja w delegowaniu do Niemiec

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkania poświęcone delegowaniu pracowników za granicę.

Odbędą się one w Krakowie, w dniu 14.01.2016 r. w Sali konferencyjnej Portalu Delegowanie.pl w Hotelu Conrad****.

W części pierwszej (9.00-11.00) omówione zostaną zasady delegowania pracowników do Belgii i Francji. Kraje te wprowadziły od 1.1.2016 r. nowe restrykcje i konieczne formalności dla polskich firm. Zmieniona została też praktyka kontrolna belgijskich i francuskich instytucji.

 

W części drugiej (11.00-13.00) mówione zostaną krajowe zmiany:

  1. Delegowanie w oparciu o podwójne i potrójne zlecenia
  2. Zmiana zasad poświadczania A1 z art. 13
  3. Zaostrzenie kryteriów poświadczania A1 z art. 12
  4. Polskie urzędy (ZUS i PIP oraz administracja skarbowa) kontrolują polskie firmy na zlecenie zagranicznych instytucji i zbierają dla nich dowody przeciwko polskim przedsiębiorcom
  5. Implementacja dyrektywy wdrożeniowej: koniec delegowania dla wielu firm
  6. Implementacja dyrektywy wdrożeniowej w Polsce: polskie urzędy będą w 2016 roku ścigać polskich eksporterów usług, błyskawiczne egzekwowanie zagranicznych kar, podatków i składek w Polsce.
  7. sensacyjne orzeczenie Sądu Najwyższego z grudnia 20015 roku nakazujące oskładkować kwatery pracownicze: zmiana praktyki ZUS,
  8. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 r.:  konieczna zmiana przepisów podstawie wymiaru składki: koniec delegowania za granicę!