Listopad 2015

Biuro Izby Pracodawców Polskich w Berlinie

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2015 roku działa w Berlinie biuro Izby Pracodawców Polskich.

W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu w Niemczech.

Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

Biuro Izby Pracodawców Polskich w Kopenhadze

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2015 roku działa w Kopenhadze biuro Izby Pracodawców Polskich.

W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu obejmujące swym zasięgiem Danię, Norwegię, Szwecję oraz Islandię.

Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

Biuro Izby Pracodawców Polskich w Brukseli

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2015 roku działa w Brukseli biuro Izby Pracodawców Polskich.

W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu obejmujące swym działaniem Belgię, Holandię i Luksemburg.

Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

PILNE!!! Niemcy drastycznie zmieniają zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie!!!

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Jako pierwsi w Europie informujemy o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

O wszystkich planowanych zmianach informowaliśmy na seminariach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl wiosną 2014 roku.

Niemcy ogłaszają zakaz delegowania zleceniobiorców do Niemiec

Szanowni Państwo!

Ogłoszony  17.11.2015 przez Federalną Minister Pracy Andreę Nahles pakiet nowych przepisów zawiera wyraźny zakaz delegowania zleceniobiorców do Niemiec.
Firmy, które delegują zleceniobiorców powinny w trybie pilnym dokonać korekty planów biznesowych na rynku niemieckim. Po wejściu przepisów grożą im i ich niemieckim klientom oraz kooperantom drakońskie sankcje.
 
W dniu 17.11.2015 o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Jako pierwsi w Europie informujemy o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.
Jednocześnie nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

Obszerny informator n/t projektu rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie

Szanowni Państwo!

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie kilka minut po godzinie dziesiątej nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

Portal www.delegowanie.pl jako pierwszy w Europie poinformował o rewolucyjnych zmianach nadchodzących w Niemczech. 

Izba Pracodawców Polskich wraz z kancelarią Brighton&Wood oraz z Portalem www.delegowanie.pl przygotowała bardzo obszerny informator zawierający wszystkie planowane zmiany. Prezentuje on nie tylko nowe przepisy niemieckie, ale także uzasadnienie projektu ustawy i co najważniejsze: oficjalny rządowy komentarz do poszczególnych przepisów. Pozwoli on polskim firmom na przygotowanie się do zmian. 

ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich na rzecz polskich eksporterów usług

Szanowni Państwo!

Ruszyła właśnie ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich w obronie polskiego eksportu usług.

Przy pomocy personelu dwóch biur we Francji, biura w Berlinie, Kopenhadze oraz w Brukseli, Izba Pracodawców Polskich reprezentuje polskich eksporterów wobec władz Unii Europejskiej oraz władz poszczególnych państw członkowskich, w których działają polskie firmy. Izbę wspiera Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tomasz Major od 2015 pełni w Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcję Dyrektora Generalnego ds. transgranicznego świadczenia usług i delegowania personelu. Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest aktualnie jedną z dwóch najbardziej wpływowych europejskich organizacji przedsiębiorców działających w Brukseli.

nowa minister pracy: drastyczne pogorszenie przepisów dla firm delegujących od 1.1.2016

Szanowni Państwo! 

Kilka dni temu kandydatka na ministra pracy w nowym rządzie, zapowiedziała, że od 1.1.2016 zacznie obowiązywać dla wszystkich zleceniobiorców minimalna obowiązkowa stawka za godzinę pracy w wysokości 12 złotych brutto.

Regulacja ta uderzy w firmy delegujące w branżach nisko-kosztowych (opieka, logistyka etc.), które stosują systemy delegacyjne, systemy podwójnych zleceń oraz inne systemy mieszane oparte o art. 13 (A1 na dwa kraje).

Diety delegacyjne wypłacane zleceniobiorcom nie będą tolerowane jako element wynagrodzenia, a firmom stosującym w/w systemy delegowania grożą także w Polsce drakońskie sankcje.

rzeczywista działalność w Polsce: jak spełnić warunki uzyskania A1 ?

Szanowni Państwo!

Po najbliższym spotkaniu poświęconym delegowaniu w 2016 roku pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców swoją ofertę użyczenia polskich obrotów i pracowników zaprezentuje jedna z wiodących polskich firm outsourcingowych i jednocześnie agencja pracy tymczasowej. Zaprezentuje ona uczestnikom spotkania dzierżawę „działalności krajowej” dla celów uzyskiwania formularzy A1 z art. 12 Rozp. 883/2004. Jest to model rzeczywistej działalności krajowej realizowanej dla istniejących polskich podmiotów, połączony z zatrudnieniem pracowników na terenie Polski.

Przypis składek przez ZUS

Przypis składek, czyli podwyższenie podstawy wymiaru składek ma zwykle miejsce gdy w wyniku kontroli ZUS stwierdzi, że deklarowane przez płatnika podstawy zostały ustalone nieprawidłowo. Najczęściej ma to miejsce, gdy: