Październik 2015

Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych jest przychód pomniejszony o równowartość diet delegacyjnych do danego kraju, przy czym pomniejszenie to nie może spowodować, że podstawa będzie niższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną

Rozporządzenie wykonawcze 987/2009 stanowi, że formularze A1 są wiążące dla instytucji wszystkich krajów UE/EOG do chwili, w której nie zostaną skutecznie wycofane przez instytucję właściwą, która jest wydała.
Instytucja kraju, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie A1, jak i sama instytucja, która A1 wystawiła mogą powziąć wątpliwości, czy A1 została wydana w oparciu o prawidłowe podstawy.

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

Beata Pawłowska Partner Zarządzająca i Dyrektor Departamentu kontroli krajowych w Brighton&Wood: ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1, jeżeli jego zdaniem nie są spełnione kryteria delegowania z art. 12 Rozporządzenia 883/2004 lub jeżeli firma albo zainteresowany pracownik nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający, że praca wykonywana będzie przez tegoż pracownika w kilku krajach jednocześnie. Jest to opisane w art. 13 tegoż Rozporządzenia.

delegowanie opiekunek do Niemiec - ostatnie wolne miejsca

Szanowni Państwo!

Z uwagi na praktyczny charakter najbliższych warsztatów zostało jeszcze tylko 8 wolnych miejsc. Wszystkie osoby zgłoszone prosimy o przybycie na min. 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Uprzejmie informujemy, że na hasło "konferencja delegowanie.pl", na hasło "Brighton&Wood" oraz na hasło "Tomasz Major" w hotelu, w którym odbywają się spotkania, przewidziana jest całkiem spora pula miejsc noclegowych po bardzo preferencyjnych cenach. 

Na najbliższym spotkaniu omówione zostaną w szczególności zmiany od 1.1.2016 przepisów o zbiegach tytułów do ubezpieczeń istotne dla firm stosujących tzw. podwójne zlecenia. Omówione zostaną także wszystkie aktualnie i w przyszłości dopuszczalne modele optymalizacji w zakresie delegowania do Niemiec. Referenci, jak zawsze odpowiedzą bezpośrednio na wszelkie pytania nurtujące uczestników spotkań.

Cykl Seminariów Online rozpoczęty: rewolucja w dostępie do wiedzy n/t delegowania

W ostatni piątek odbyło się pierwsze Seminarium Online n/t delegowania pracowników za granicę. Poświęcone było zmianom w zakresie oskładkowania umów zlecenia od 1.1.2016 r.

Seminarium poprowadził osobiście Tomasz Major. Licznie zebrani uczestnicy docenili zawartość merytoryczną spotkania. Po szczegółowej prezentacji i prelekcji uczestnicy zadawali pytania, a nasz ekspert w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystkie pytania, które nurtowały uczestników. Uczestnicy docenili nie  tylko zawartość merytoryczną przekazu, ale także prosty i nieskomplikowany sposób uczestniczenia w Seminarium Online.  Aby uczestniczyć w Seminarium Online, wystarczy posiadać komputer podłączony do internetu. Większość uczestników spotkania online siedziała przed komputerami w swoich firmach, kilkoro było na urlopie w dalekich krajach, dwóch uczestników uczestniczyło w seminarium online sącząc orzeźwiające napoje pod palmą na plaży na Bali. Kilku uczestników Seminarium Online brało udział w spotkaniu przy pomocy smartfonów. - Słuchali wykładu i zadawali pytania jadąc pociągiem lub samochodem.

Sąd Najwyższy: ZUS ma obowiązek oskładkować diety zleceniobiorców delegowanych za granicę!!!

Szanowni Państwo!

Na ostatnim szkoleniu informowaliśmy o najnowszym niekorzystnym dla firm orzecznictwie sądów polskich.

W swych wydanych niedawno orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie:

„Wydanie przez ZUS poświadczeń na formularzach A1 wyklucza uznanie, że zleceniobiorca we wskazanych w nich okresach przebywał w podróżach służbowych.”

W wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdza drastycznie:

„Niedopuszczalne jest wypłacanie wynagrodzenia w formie diet. Stanowi to niedozwolone obejście prawa.”

ZUS w swej praktyce kontrolnej zaczął stosować to orzecznictwo.

„Dla firm delegujących zleceniobiorców w modelu podwójnych zleceń z dietami (powszechne zjawisko w branżach niskokosztowych, np. w branży opieki) oznacza to do końca roku potężne ryzyko przypisu składki zdrowotnej od kwoty niemalże 4.000,00 PLN/os./mies. za ostatnie 5 lat.

Po 1.1.2016 ryzyko zwiększy się prawie czterokrotnie. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., nastąpi, w przypadku braku zmiany modelu delegowania, tzw. rewers zbiegu i ZUS  będzie miał obowiązek pobrać pełne składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty minimalnej podstawy wymiaru, która w przyszłym roku przekroczy 4.000,00 PLN/os./mies.

Dla firmy, która deleguje przez cały rok np. 100 opiekunek – zleceniobiorców w dotychczasowym modelu, oznaczało to będzie przypis składek w wysokości ponad 2 mln. złotych za każdy rok działalności, nie licząc odsetek za zwłokę i nie licząc karnej opłaty dodatkowej, która grozi przedsiębiorcy.

W obecnej chwili, bardziej niż dotychczas, konieczne jest sporządzanie prawidłowych umów, regulaminów, oświadczeń i należyte dokumentowanie nie tylko delegowania, ale także działalności krajowej i faktycznej pracy w kilku krajach. Firmy, które podołają tym wyzwaniom dokumentacyjnym, będą mogły jeszcze przez wiele lat spokojnie delegować zleceniobiorców za granicę. Zmiany, które wejdą w życie już niebawem (1.1.2016) nie zlikwidują delegowania zleceniobiorców. Firmy, które dokonają modyfikacji dokumentacji i trybów delegowania będą mogły korzystać z korzyści wynikających z kierowania za granicę osób zatrudnianych w ramach umów zlecenia.”

– skomentował dla portalu Delegowanie.pl Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Na najbliższych spotkaniach omówione zostaną wszystkie aspekty delegowania zleceniobiorców za granicę po 1.1.2016 r.

ZUS rozpoczął polowanie na firmy delegujące zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Z całego kraju dochodzą do nas informacje, że od września ZUS rozpoczął na niespotykaną skalę kontrolowanie firm, które delegują za granicę zleceniobiorców:

  1. ZUS bardzo dokładnie bada rzeczywistą działalność firm – w przypadku jej braku anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne.
  2. W przypadku Zleceniobiorców delegowanych z art. 13 ZUS przesłuchuje – nie informując o tym fakcie firmy – zleceniobiorców na okoliczność faktycznego świadczenia usług w Polsce, żąda od nich przedstawienia konkretnych dowodów i udowodnienia, że praca nie jest marginalna, jest rzeczywiście wykonywana i nie jest pracą tylko deklarowaną. – W przypadku niesatysfakcjonujących ZUS wyjaśnień wszczynane jest postępowanie zmierzające do uchylenia A1. ZUS anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne. Dodatkowo we Francji, w Belgii, w Holandii i w Niemczech tamtejsze instytucje kwestionują status pracowników delegowanych i wyciągają surowe konsekwencje wobec zagranicznych zleceniodawców polskich firm. 

A1 dla zleceniobiorców

Zleceniobiorca, czyli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w świetle przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego traktowana jest jak pracownik – oznacza to, że stosuje się do niego te przepisy, które mówią o zabezpieczeniu społecznym pracowników.
Zleceniobiorca może więc być oddelegowany i otrzymać A1 na podstawie art. 12 rozporządzenia 883/2004 – muszą być oczywiście spełnione warunki delegowania takie jak dla pracowników (podleganie ubezpieczeniom przynajmniej miesiąc wstecz, zastępowalność), ponadto zleceniodawca musi prowadzić działalność w znaczących rozmiarach (zatrudniać inne osoby w kraju poza administracją, realizować tu usługi i osiągać istotne obroty). Zleceniobiorca może także uzyskać A1 na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 o ile wykonuje swoje usługi/zadania naprzemiennie w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej/EOG.

cotygodniowe spotkania online dla firm delegujących: bezpłatny dostęp do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania

Szanowni Państwo!

Izba Pracodawców Polskich realizuje Europejski Program Wspierania Polskiego Delegowania. W ramach tego programu sfinansowano dla firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, dostęp do wiedzy n/t legalnego delegowania.

W każdy piątek o godzinie 10.00 odbywają się, bezpłatne dla wszystkich członków IPP, spotkania z ekspertami n/t delegowania. 

Seminaria Online są uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl.

Minimalne stawki wynagrodzeń w branży recyclingowej w Niemczech

W Niemczech weszły w życie nowe przepisy o minimalnych stawkach wynagrodzeń w branży recyclingowej. Zarówno pracownicy polskich podwykonawców, jak i polskich agencji pracy musza zarabiać min. 8,94 euro brutto, a od 1.1.2016 r. 9,10 EUR.