Wrzesień 2015

A1 z art. 12

Formularz A1 poświadczany jest „na jeden kraj”/ „z art. 12 Rozporządzenia 883/2004, w sytuacji, gdy polskie przedsiębiorstwo w celu realizacji umowy za granicą, deleguje pracowników, pracowników tymczasowych lub zleceniobiorców do pracy poza granice Polski. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę. 

Ważne sprawy były omawiane podczas Obiadu Mistrzów Delegowania w dniu 24.09.2015 r.

W spotkaniu, które odbyło się po ostatnim seminarium w kultowej tawernie rybnej pod Krakowem, uczestniczyli właściciele i prezesi 12 firm delegujących.

Tomasz Major serwował swoim wyjątkowym gościom niezwykły rarytas: ponad siedemdzesięciocentymetrowegoo, ważącego ponad 6 kg turboota. Turbot jest rybą rzadką i uchodzi za smakołyk, a ponieważ nigdzie nie występuje w dużych ilościach, stanowi niezwykle cenny połów uboczny przy okazji połowu innych ryb. Samce rzadko osiągają 30 cm – to właśnie ta długość określona jest jako minimalna pozwalająca na połów. Ryby ważące ponad 5 kg kupowane są tylko na aukcjach.

Delegowanie zleceniobiorców za granicę - praktyka rynkowa i zmiany od 1.1.2016 r.

Na najbliższym spotkaniu poświęconym w całości delegowaniu zleceniobiorców za granicę omówione zostaną rewolucyjne zmiany w zakresie oskładkowania tzw. podwójnych zleceń. Wchodzą one  w życie już 1.1.2016 r.
 
Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania zleceniobiorców za granicę, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych i ze szczególnym uwzględnieniem branż niskokosztowych (opieka, logistyka, rzeźnie etc.).

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS

Kancelaria Brighton&Wood świadczy dla firm delegujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę specjalistyczne usługi w zakresie poświadczania formularzy A1 przez ZUS. 

Doświadczeni prawnicy, którzy do niedawna byli szanowanymi urzędnikami w ZUS, doradzają, jak legalnie delegować personel za granicę, jak skutecznie uzyskać od ZUS formularze A1 i jak się nimi posługiwać w kraju i za granicą.

Krajowy Sąd Pracy w Düsseldorfie: czasem pracy pracownika jest także czas przebierania w ubranie robocze, nie jest natomiast branie prysznica

W swym wyroku Krajowy Sąd Pracy w Duesseldorfie orzekł, że czasem pracy pracownika jest także czas przebierania w ubranie robocze, nie jest natomiast branie prysznica. Niemieckie urzędy celne bardzo często nagrywają pracowników przy wejściu na teren zakładu pracy i przyjmują, że czas od wyjścia z autobusu do opuszczenia bramki zakładu jest czasem pracy, za który należy się pracownikowi wynagrodzenie minimalne. Tymczasem, jak orzekł niemiecki sąd, niektóre czynności na terenie zakładu pracy, takie jak prysznic, oglądanie tv etc. Nie są wliczane do tego czasu.

Niemiecki sąd pracy: wynagrodzenie urlopowe i inne świadczenia wypłacane w związku z urlopem nie są elementem wynagrodzenia minimalnego (Mindestlohn)

W ważnym dla polskich firm wyroku niemiecki sąd pracy orzekł, że wynagrodzenie urlopowe i inne świadczenia wypłacane w związku z urlopem nie są elementem wynagrodzenia minimalnego (Mindestlohn). Polskie firmy, które przy ustalaniu minimalnej stawki wliczają do wynagrodzenia świadczenia pieniężne związane z urlopem narażają się na drakońską grzywnę 500.000,00 EUR.

Izba Pracodawców Polskich została wpisana na listę podmiotów właściwych dla konsultowania w zakresie transgranicznego zatrudnienia.

Izba Pracodawców Polskich została wpisana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na listę podmiotów właściwych dla konsultowania w obszarze " transgranicznego zatrudnienia".
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 1700 firm delegujących pracowników za granicę.
16.09.2015

nowe obowiązki dla polskich firm we Francji

Uprzejmie przypominamy, że od 31.03.2015 r. wszystkie firmy delegujące pracowników do Francji są zobowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem na terenie Francji. Są to w szczególności takie dokumenty, jak listy płac, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę oraz dowody na prowadzenie rzeczywistej działalności na terenie Polski.

Każda firma, która deleguje pracowników do Francji jest do zobligowana do wskazania reprezentanta do kontaktów z francuskimi inspekcjami. Reprezentant ten musi mieszkać we Francji.

Koniec Europy socjalnej: wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

W dniu 15.09.2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał zaskakujący wyrok, w którym uznał za zgodne z prawem europejskim niemieckie przepisy kodeksu socjalnego gorzej traktujące obywateli państw UE innych, niż Republika Federalna Niemiec.

"Wyrok ten oznacza początek rychłego końca Europy Socjalnej. Europa Zachodnia (Niemcy) powiedziała tak: możecie do nas przyjechać, pracujcie u nas, płaćcie składki do naszych kas socjalnych, ale jeżeli popadniecie w biedę, to obetniemy wam świadczenia. ETS potwierdził, że takie postępowanie państwa nie jest niezgodne ze swobodą przemieszczania się. To jest koniec Europy socjalnej." - skomentował wyrok dla Gazety Wyborczej Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich. (Gazeta Wyborcza, 16.09.2015, Niemiecki socjal tylko dla płatników składek)

PILNE!!! współpraca ZUS i PIP z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi

Od kilku miesięcy ZUS ściśle współpracuje z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi, czego skutkiem są zmasowane kontrole w firmach, które delegują pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. ZUS wycofuje z mocą wsteczną formularze A1 poświadczone wcześniej firmom, których polska działalność pozostaje poniżej progu 25%. ZUS anuluje także z mocą wsteczną formularze A1 wydane z art. 13 - kwestionując akceptowane wcześniej podwójne umowy zlecenia, w szczególności o charakterze marketingowo-rekrutacyjnym;

ZUS i PIP udzielają zagranicznym instytucjom wszechstronnych informacji n/t działalności krajowej polskich firm. Skutkiem tego jest kwestionowanie na znaczącą skalę legalności delegowania we Francji, Belgii i w Niemczech. Polskim przedsiębiorcom delegującym wskutek działań polskiego ZUS zarzuca się za granicą oszustwa na szkodę pracowników i systemu zabezpieczenia społecznego.