Kwiecień 2015

nowe przepisy dla polskich firm delegujących we Francji

Szanowni Państwo!

W kwietniu 2015 roku opublikowany został we Francuskim Dzienniku Ustaw pakiet nowych przepisów dla firm delegujących.

Przewiduje on m.in., że polska firma działająca we Francji musi przechowywać na terenie tego kraju dowody na prowadzenie rzeczywistej, realnej i znaczącej działalności podstawowej na terenie Polski.

rewolucyjny wyrok w sprawie zakwaterowania pracowników delegowanych

Szanowni Państwo, 

Niedawno wydany został bardzo ważny wyrok dotyczący określenia przychodu pracowników delegowanych.

Wynika z niego, że jeśli pracodawca zapewnia pracownikom nocleg w trakcie oddelegowania, to nie uzyskują oni przychodu, jeśli jest to niezbędne, by mogli świadczyć pracę.

Kwatery nie są żadnym benefitem pracowniczym, tylko niezbędnym elementem należytego wykonywania pracy w taki sposób, w jaki wymaga tego pracodawca – tłumaczył sędzia uzasadniając rozstrzygnięcie.

To bardzo rewolucyjny wyrok.

Jednostki terenowe ZUS o wyroku nie wiedzą. Nie wiedzą też o wyroku oddziały terenowe ZUS.

Kancelaria Brighton&Wood posługuje się nim skutecznie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS.

W 2014 roku Kancelaria Brighton&Wood obsługiwała w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą ponad 200 firm kierujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Obsługa w postępowaniach kontrolnych jest jedną z najbardziej cenionych przez firmy delegujące usług Brighton&Wood.

więcej zleceń z Niemiec dla polskich firm: niemieccy zleceniodawcy polskich firm mają swoją reprezentację w Polsce

Z przyjemnością jako pierwsi informujemy, że od kwietnia 2015 roku swoje biuro w Krakowie i Warszawie ma największe zrzeszenie niemieckiego biznesu. Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) zrzesza aktualnie ponad 270 tysięcy niemieckich przedsiębiorców. Dają oni zatrudnienie na terenie Niemiec ponad 9 milionom osób. Na terenie Niemiec funkcjonuje ponad 300 biur BVMW. W najważniejszych krajach – partnerach biznesowych Republiki Federalnej Niemiec BVMW posiada własne biura.

Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci zbierają informacje n/t polskich firm delegujących

W lecie 2014 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które dopiero za półtora roku, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

Dla firm delegujących dyrektywa będzie zatem relewantna dopiero po jej implementowaniu w państwie członkowskim, do którego delegowani są pracownicy.

Koszty ponoszone przez polski oddział zakładu zagranicznego

Ciekawy wyrok pochodzi z 2013r. i wydany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. WSA stwierdza w nim, że fakt iż działający na terenie polski oddział jest częścią zagranicznego przedsiębiorstwa (spółki niemieckiej), nie zwalnia tego oddziału z obowiązków wynikających z polskich przepisów podatkowych. Jeżeli więc Oddział chce zaliczyć do kosztów podatkowych określone wydatki, to bezwzględnie muszą one spełniać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z jednej więc strony muszą być one w sposób prawidłowy i wyczerpujący udokumentowane (dowodami sporządzonymi w języku polskim, ewentualnie dowodami, które zostały urzędowo przetłumaczone na język polski), a z drugiej strony musi zostać wykazany związek tych wydatków z przychodami oddziału.