Styczeń 2015

Delegowanie opiekunek do Niemiec: nowe regulacje - wygrani i przegrani

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę opieki.

Dotychczasowy model, w którym opiekunka pracuje 7 dni w tygodniu, pozostaje w gotowości świadczenia pracy przez całą dobę i za swoje zaangażowanie otrzymuje od 900 do 1300 EURO legł w gruzach.

Za każdą godzinę pozostawania w dyspozycji agencje opieki muszą po 1.1.2015 roku płacić 8,5 EUR.

Z doniesień prasowych wynika, że kilkanaście dużych firm powiązanych z zagranicznym kapitałem spekulacyjnym straciło ok. kilkanaście procent swojego rynku. Jednocześnie najbardziej prężne firmy odnotowują spektakularny wzrost ilości rodzin-klientów, zwiększone zainteresowanie niemieckich agencji wyszukujących rodziny oraz wzrost realizowanej marży.

„Cieszę się, że firmy, które od wielu miesięcy przygotowywaliśmy do zmian, odnotowują sukces w postaci zwiększonego udziału w rynku i zwiększonego profitu z działalności. Nasi klienci oraz firmy regularnie korzystające z wiedzy przekazywanej podczas naszych szkoleń znali treść przepisów na długo przed ich uchwaleniem i ogłoszeniem. Teraz mają powody do świętowania.” – komentuje specjalnie dla portalu Delegowanie.pl Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

Na najbliższym spotkaniu dla branży opieki omówione zostaną nowe zasady funkcjonowania na rynku niemieckimwww.rynekdelegowania.pl/wydarzenia

ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA

Niedawno staraniem wydawnictwa delegowanie.pl ukazała się książka pt.

ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA

Omówiono w niej szczegółowo:

Płaca minimalna w Niemczech a polska branża transportowa

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę transportową.

Dotychczasowe modele zatrudnienia kierowców w polskich firmach transportowych legły w gruzach.

Za każdą godzinę pracy firma transportowa musi płacić kierowcy po 1.1.2015 roku 8,5 EUR. Niezależnie od tego, czy kierowca jedzie tranzytem, czy też Niemcy są krajem docelowym.

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2014 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1700 firm delegujących pracowników za granicę. Wśród nich jest też ponad 100 firm zajmujących się transportem międzynarodowym.

W grudniu 2014 roku Izba otrzymała od niemieckich władz pisemne wiążące obszerne wyjaśnienia dotyczące nowego stanu prawnego po 1.1.2015 r.

Obejmują one następujące zagadnienia:

 1. Definicja płacy minimalnej i jej zastosowanie do kierowców w przypadku przejazdów z/do Niemiec oraz przejazdów tranzytowych;
 2. Obowiązkowa notyfikacja i związane z nią nowe obowiązki meldunkowe (dotyczy to także tranzytu przez Niemcy);
 3. Nowe obowiązki w zakresie dokumentowania czasu pracy kierowców (dotyczy to także tranzytu przez Niemcy);
 4. Nowe obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania niemieckiej administracji dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, czasem pracy etc.

Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się w Krakowie w dniu 19.03.2015 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 omówione zostaną praktyczne aspekty wynagradzania kierowców przemieszczających się przez Niemcy po 1.1.2015 roku. Omówione zostaną także wyjaśnienia niemieckich władz.

Rzecznik Generalny i Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie zaszkodzą polskim firmom delegującym

W ostatnich dniach głośno jest o sprawie polskiej firmy działającej w Finlandii, która rozpatrywana jest przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

Postanowiliśmy zapytać eksperta – od ponad 15 lat obsługującego polskie firmy na rynkach unijnych, co ta procedura przed ETS realnie oznacza dla polskich firm.

Styczniowe wydanie Miesięcznika Delegowanie: Mindestlohn!

1.1.2015 roku weszły w Niemczech w życie nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu. Zaczęły też obowiązywać przepisy wykonawcze do niemieckiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Są one bardzo ważne dla polskich firm, ponieważ regulują kwestie związane ze sporządzaniem i z przechowywaniem na terenie Niemiec dokumentów kadrowych i płacowych, notyfikacje i inne ważne dla polskich firm zagadnienia.

nowe zasady wynagradzania kierowców w Niemczech - ważna interpretacja niemieckiego urzędu

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą aktywną organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2014 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1700 firm delegujących pracowników za granicę. Wśród nich jest też ponad 100 firm zajmujących się transportem międzynarodowym.

Kilka dni temu Izba otrzymała od niemieckich władz obszerne pisemne i wiążące wyjaśnienia dotyczące nowego stanu prawnego w Niemczech po 1.1.2015 r. – z punktu widzenia firm transportowych.

 Obejmują one następujące zagadnienia:

 1. Definicja płacy minimalnej i jej zastosowanie do kierowców w przypadku przejazdów z/do Niemiec oraz przejazdów tranzytowych; diety i ryczałty a płaca minimalna (wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy).
 2. Obowiązkowa notyfikacja i związane z nią nowe obowiązki meldunkowe (wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy);
 3. Nowe obowiązki w zakresie dokumentowania czasu pracy kierowców (wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy);
 4. Nowe obowiązki w zakresie przechowywania i udostepniania niemieckiej administracji dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, czasem pracy etc.(wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy)

Na najbliższych spotkaniach poświęconych delegowaniu za granicę omówione zostaną praktyczne aspekty wynagradzania kierowców przemieszczających się przez Niemcy po 1.1.2015 roku. Omówione zostaną wyjaśnienia niemieckich władz

Zostało jeszcze tylko kilkanaście wolnych miejsc !!!

ZUS anuluje formularze A1: pierwsze wyroki sądowe po czerwcowym orzeczeniu Sądu Najwyższego

W czerwcu 2014r. portal www.delegowanie.pl jako pierwszy informował o bardzo niekorzystnym wyroku Sądu Najwyższego dotyczącym delegowania pracowników za granicę na podstawie art. 12.1 rozporządzenia 883/2004.

 W wyroku tym Sąd Najwyższy nie pozostawił wątpliwości, że obroty stanowią pierwszą i najważniejszą przesłankę sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki do delegowania pracowników. 

Niestety, są już pierwsze wyroki sądów niższych instancji orzekające zgodnie tezami z wyroku SN.

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

 1. diet delegacyjnych – ZUS kwestionuje w większości kontrolowanych przypadków istnienie podróży służbowej; w przypadku firmy delegującej 100 pracowników lub zleceniobiorców przez cały rok przypis wynosi od miliona do ponad półtora miliona złotych;
 2. kwater pracowniczych i innych świadczeń niepieniężnych (przypis składki wynosi regularnie ponad 30% wartości świadczeń w naturze oddanym do dyspozycji pracowników/zleceniobiorców;
 3. świadczeń wypłacanych przez zagraniczne kasy urlopowe (niemiecki ULAK/soka-Bau, austriacki BUAK etc.) i zagraniczne kasy socjalne (np. OPOC/PDOK w Belgii).

Wysokość minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia w 2015r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1.1.2015 r. 1750 zł.

Z kolei, prognozowane przeciętne wynagrodzenie zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok wynosi 3959 zł.

Przypomnijmy, że podstawa wymiaru składek pracowników (zleceniobiorców) delegowanych do pracy za granicę, po odjęciu równowartości diet za każdy dzień pobytu, nie może być niższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

Powyższe paramenty mają duże znaczenie dla firm planujących strategię biznesową na rok 2015.

 

OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ

Niedawno staraniem wydawnictwa delegowanie.pl ukazała się książka pt.

OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ

Omówiono w niej szczegółowo:

Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.