Listopad 2014

A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1

Niedawno staraniem wydawnictwa delegowanie.pl ukazała się książka pt.

A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1

Omówiono w niej szczegółowo:

Podleganie ubezpieczeniom społecznym i poświadczanie formularzy A1 dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Strategiczne spotkanie w Rzymie poświęcone delegowaniu pracowników

W dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku władze Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl; www.delegowanie.pl; www.entsendung.pl; www.detachering.pl; www.detachement.pl)– największej polskiej organizacji zrzeszającej i wspierającej firmy delegujące pracowników za granicę - uczestniczyły w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.