Tomasz Major wzywa Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad projektem rewizji Dyrektywy 96/71

Działający w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców wezwał w swoim liście z dnia 13.05.2016 r. Panią Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad tym nieudanym pod względem poprawności legislacyjnej, wadliwym prawnie i szkodliwym dla wspólnego rynku wnioskiem legislacyjnym.

Tomasz Major podkreślił, że izby parlamentarne jedenastu państw członkowskich Unii Europejskiej udowodniły w swoich uzasadnionych opiniach, że Komisja naruszyła w sposób drastyczny fundamentalną zasadę pomocniczości.

W przesłanej Pani Komisarz Opinii IPP i EEEV udokumentowały, że dyrektywa proponowana przez Panią Komisarz Thyssen na celu nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenie swobody świadczenia usług.

Tomasz Major wykazał w swoich wnioskach, że działania DG Employment, Social Affairs & Inclusion są świadome i ukierunkowane na ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorców działających transgranicznie.

Na koniec Tomasz Major zaapelował do Komisarz Bieńkowskiej o zdecydowane podjęcie przez służby jej podległe szeroko zakrojonych działań ukierunkowanych na realizację wniosków zawartych w załączonej opinii, a w szczególności o dokładną weryfikację dyskryminujących i ograniczających działań podejmowanych przez instytucje poszczególnych państw członkowskich wobec firm delegujących i ich kontrahentów, o doprowadzenie do opublikowania w jednym miejscu wszystkich przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz o podjęcie działań mających na celu dostosowanie wymogów administracyjnych stosowanych wobec przedsiębiorców działających transgranicznie do realiów i stanu rozwoju komunikacji w XXI wieku.

„Komisarz Bieńkowska powinna natychmiast podjąć działania przewidziane prawem europejskim. Nie powinna przy tym kierować się aktualnymi konfliktami, jakie toczą się przez polską wewnętrzną scenę polityczną. Interes polskich i europejskich eksporterów oraz dobro wspólnego rynku są dobrami nadrzędnymi. Komisarz Bieńkowska powinna stanąć w jednym szeregu z polskim rządem i zawalczyć o swobodę przepływu usług na rynku europejskim.” – skomentował dla Portalu RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezes IPP i Prezydent EEEV


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich  Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP w lecie 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.