delegowanie do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się w Krakowie w dniu 14.01.2016 omówione zostaną szczegółowe zasady delegowania do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Omówiona zostanie w szczególności procedura uzyskiwania zezwolenia administracyjnego na delegowanie pracowników tymczasowych z Polski.

Kancelaria Brighton&Wood otrzymała w grudniu najnowsze wytyczne Federalnej Agencji Zatrudnienia dotyczące zasad delegowania pracowników tymczasowych z Polski do Niemiec. Wytyczne te zostaną omówione szczegółowo na seminarium.

Bardzo szczegółowo omówione zostaną praktyczne aspekty stosowania niemieckich układów taryfowych dla branży pracy tymczasowej oraz dla innych branż przez polskie firmy.

Prawnicy Brighton&Wood omówią zasady zakładania spółek na terenie Niemiec oraz dokonają porównania kosztów pozapłacowych (ZUS, podatki i inne opłaty) w przypadku delegowania i bezpośredniego zatrudnienia na terenie Niemiec oraz wskażą możliwości i stosowane modele optymalizacji płacowej na terenie Niemiec.

Wszechstronnie omówione zostaną także zapowiedziane zmiany zasad delegowania pracowników w ramach realizacji umów o dzieło. 

Spotkania poprowadzi i przekaże informacje z pierwszej ręki osobiście Tomasz Major, który od samego początku procesu przygotowującego zmiany był informowany o zamierzeniach rządu federalnego i polski firmom prawie dwa lata temu przedstawiał zmiany, które na zawsze zmienią krajobraz delegowania do Niemiec.

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major uczestniczy w wielu spotkaniach i panelach dyskusyjnych z udziałem autorów niemieckich przepisów. Wraz z grupą wybitnych prawników niemieckich stworzył, jako jedyny polskojęzyczny prawnik, nieformalny panel dyskusyjny mający na celu wywieranie wpływu na prawodawstwo w Niemczech i w Europie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i delegowania. W panelu uczestniczą przedstawiciele niemieckiego biznesu, funkcjonariusze państwowi oraz szefowie działów prawnych wiodących organizacji niemieckiego biznesu. 

Do Niemiec od wielu lat delegowana jest największa liczba pracowników z Polski. Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood obsługują polskie firmy działające na niemieckim rynku od prawie dwudziestu lat. Co roku ponad sto firm działających na rynku niemieckim korzysta z wiedzy i doświadczenia Brighton&Wood. Są wśród nich polskie firmy rodzinne, ale także największe niemieckie koncerny budowlane i przemysłowe oraz międzynarodowe korporacje działające globalnie. Ze wsparcia Izby Pracodawców Polskich oraz z portalu wiedzy www.delegowanie.pl korzysta co roku ponad 1700 firm delegujących, w tym ponad 1000 firm operujących na rynku niemieckim. Także nowoczesne firmy outsourcingowe oraz agencje pracy tymczasowej obsługiwane są przez Kancelarię Brighton&Wood. Elitarna grupa firm obsługiwana osobiście przez Tomasza Majora deleguje do Niemiec co roku ponad 90 tysięcy pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. 

Prawnicy Brighton&Wood komunikują się biegle w języku angielskim, niemieckim, francuskim i niderlandzkim. W tych językach sporządzane są dokumenty, umowy oraz pisma, a także prowadzone są negocjacje. 

Od listopada 2015 roku działa w Berlinie biuro Izby Pracodawców Polskich oraz biuro Kancelarii Brighton&Wood.

W biurze mieści się centrum obsługi polskiego eksportu w Niemczech.

Biuro świadczy nast. wsparcie dla polskich firm delegujących:

 1.  ubieganie się o zezwolenie na pracę tymczasową w Niemczech
 2. dokumentacja dla polskich firm usługowych i agencji zatrudnienia związana ze świadczeniem usług na terenie Niemiec,
 3. przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec,
 4. reprezentant do kontaktu z niemieckim urzędem celnym,
 5. obsługa kontroli na terenie Niemiec,
 6. zakładanie spółek w Niemczech,
 7. adres do korespondencji w Niemczech,
 8. niemiecka centrala telefoniczna,
 9. adres rejestracyjny w Niemczech.

Wszystkie usługi zarezerwowane są dla członków Izby Pracodawców Polskich i dla firm obsługiwanych na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood.

 Program: 

 • Jednolita minimalna płaca w Niemczech i jej konsekwencje dla polskich firm: 12 miesięcy obowiązywania nowych przepisów – niemieckie El Dorado polskich firm
 • Jak najlepsze polskie firmy skorzystały na wprowadzeniu Mindestlohn?
 • Płaca minimalna w Niemczech - czas pracy – obowiązki rejestracyjne – obowiązki w zakresie dokumentacji – sankcje
 • Użyczanie pracowników do Niemiec/transgraniczna praca tymczasowa: zezwolenia, podatki, ubezpieczenia, formalności, planowane zmiany legislacyjne
 • Praktyczne aspekty delegowania zleceniobiorców do Niemiec
 • Omówienie najnowszych wyjaśnień niemieckich urzędów uzyskanych przez Brighton&Wood, m.in: zwalczanie samozatrudnienia w Niemczech – likwidowanie nieuczciwej konkurencji dla polskich firm; zapewnienie noclegu jako element płacy minimalnej; dieta delegacyjna jako element wynagrodzenia.
 • Wpływ zmian w prawie na delegowanie do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w sektorach tzw. nisko-kosztowych: logistyka, rzeźnie, opieka domowa i inne branże
 • Modelowa dokumentacja dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec – zgodna z nowymi regulacjami niemieckimi i europejskimi
 • Dyskusja n/t spotkań B2B z niemieckimi firmami w 2016 roku.
 • Pozyskiwanie nowych zleceń od niemieckich firm.
 • Zmiany w niemieckich przepisach:
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie pracy tymczasowej w Niemczech.
 • Koniec delegowania przez polskie firmy do Niemiec w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług w dotychczasowej formie.
 • Koniec delegowania w dotychczasowej formie w branżach logistycznej, agro, food, opieki i w innych branżach niskokosztowych.
 • Pilnie konieczna zmiana formy prawnej działalności.
 • Konieczne zakończenie delegowania w dotychczasowym trybie.
 • Dyskusja n/t nowych modeli delegowania.  

Z uwagi na praktyczny charakter spotkania, liczba miejsc została ograniczona 50 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbywa się w języku polskim. 

Wszystkie usługi zarezerwowane są dla członków Izby Pracodawców Polskich i dla firm obsługiwanych na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood.

Członkowie IPP korzystają ze zniżki 50% na wszystkie szkolenia oraz korzystają z bezpłatnych szkoleń online.

Zostań członkiem IPP: http://ipp.org.pl/zostan-czlonkiem-ipp.html

Dla wszystkich firm, które przystąpią do IPP przed świętami: komplet komentarzy wart 9.900,00 PLN gratis.

Wszystkie firmy, które zgłoszą się na przynajmniej dwa moduły szkolenia, otrzymają obszerną broszurę informacyjną n/t zmian w niemieckich przepisach.

Programy:
09.00 – 11.00 Delegowanie pracowników do Francji i Belgii
 
 • Delegowanie do Francji:
  Francja to rynek, na którym polskie firmy i ich francuscy kontrahenci poddani są wyjątkowo dyskryminacyjnym kontrolom i drakońskim sankcjom. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje kilkadziesiąt firm operujących na rynku francuskim. Są wśród nich zarówno firmy delegujące pracowników w ramach realizacji umów o dzieło, jak i agencje pracy tymczasowej. Z wiedzy i doświadczenia prawników Brighton&Wood korzystają nie tylko polskie firmy rodzinne, ale także międzynarodowe korporacje działające globalnie oraz francuskie spółki giełdowe i państwowe. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje polskie firmy w postępowaniach kontrolnych na terenie Francji oraz doradza polskim firmom w tak newralgicznych kwestiach, jak: la garantie financière prévu à l'article L. 1251-50 du code du travail, l'assurance décennale pour les entreprises du BTP, caisse de congés payés des salariés des entreprises de bâtiment ou de travaux publics. Kancelaria Brighton&Wood zapewnia polskim firmom pełną obsługę, w języku polskim i francuskim, w zakresie notyfikacji, przechowywania dokumentów i w zakresie posiadania obligatoryjnego reprezentanta na terenie Francji. Izba Pracodawców Polskich posiada dwa biura na terenie Francji. Obsługa firm działających we Francji odbywa się w j. polskim i francuskim. www.BrightonWood.com

  Program spotkania:

  • Praca tymczasowa a podwykonawstwo
  • Kryteria podwykonawstwa w orzecznictwie
  • Obowiązki administracyjne we Francji
  • Zakład podatkowy polskiej firmy we Francji: przykra niespodzianka na własne życzenie
  • la garantie financière: obowiązek dlla agencji pracy tymczasowej i polska alternatywa respektowana przez władze francuskie
  • l'assurance décennale pour les entreprises du BTP i polska alternatywa respektowana przez władze francuskie
  • francuskie kasy urlopowe (caisse de congés payés des salariés des entreprises de bâtiment ou de travaux publics) i polska alternatywa respektowana przez władze francuskie
  • Nowe obowiązki dla firm, które delegują do Francji pracowników i pracowników tymczasowych
  • Nowy drakoński system sankcji stosowany we Francji
  • Przedstawiciel polskiej firmy we Francji i praktyka kontrolna po wejściu w życie nowych przepisów w praktyce francuskiego biura Izby Pracodawców Polskich
  • Obowiązek przechowywania dokumentów we Francji – aspekty praktyczne i konsekwencje podatkowe oraz administracyjne
  • Inne nowe obowiązki we Francji
  • Projekt kolejnych zmian we Francji: w jaki sposób Francja chce zablokować delegowanie?
  • Skarga na Francję do Komisji Europejskiej – postępowanie przeciwko Francji o naruszenie swobody świadczenia usług – rola brukselskiego biura Izby Pracodawców Polskich w wywieraniu wpływu na stosowanie prawa w Europie
  • nowe restrykcje dla polskich firm działających na terenie Francji od 1.1.2016
  • Dyskusja z uczestnikami n/t skutecznej akcji zahamowania fali dyskryminacji polskich firm we Francji

   Z uwagi na praktyczny charakter warsztatów, ilość miejsc została ograniczona do 25 osób! O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

   Firmy, które przed świętami zgłoszą się (i opłacą uczestnictwo przynajmniej jednej osoby) na dwa z trzech modułów (9.00, 11.00, 13.00) otrzymają na seminarium bezpłatnie warte 1476 PLN zbiory wiedzy n/t delegowania do Francji: http://delegowanie.pl/miesiecznik-delegowanie-sierpien-2015 oraz http://delegowanie.pl/salaries-detaches-temporairement-par-une-entreprise-non-etablie-en-france
    

 • Delegowanie do Belgii:
  Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych.

  Na tych dwóch rynkach Kancelaria Brighton&Wood zapewnia kompleksową obsługę firm; nie tylko dokumentację pozwalającą realizować kontrakty w maksymalnie zyskowny i bezpieczny sposób, ale także obronę firm w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na terenie Belgii i Niderlandów. Prawnicy Brighton&Wood komunikują się biegle w języku angielskim, niemieckim, francuskim i niderlandzkim. W tych językach sporządzane są dokumenty, umowy oraz pisma, a także prowadzone negocjacje. www.BrightonWood.com

  Program spotkania n/t Belgii:

  • Podwykonawstwo w praktyce polskich firm
  • Praca tymczasowa w Belgii
  • Limosa i inne obowiązki administracyjne na terenie Belgii
  • kontrole krzyżowe
  • nowa notyfikacja dla firm budowlanych
  • obowiązkowa kasa OPOC/PDOK i możliwości uniknięcia opłacania do niej składek
  • anulowanie przez ZUS formularzy A1 na zlecenie belgijskich instytucji
  • sprzeczna z prawem unijnym akcja skierowana w polskie firmy: obowiązek opłacania składek w Belgii pomimo ważnych formularzy A1 i opłaconych składek w Polsce
  • skarga Izby Pracodawców Polskich na Belgię do Komisji Europejskiej – postępowanie przeciwko Belgii o świadome naruszenie wielu przepisów prawa europejskiego
  • inicjowane przez belgijskiego ministra pracy zmiany w prawie o delegowaniu
  • nowe restrykcje dla polskich firm działających na terenie Belgii od 1.1.2016

   Firmy, które przed świętami zgłoszą się (i opłacą uczestnictwo przynajmniej jednej osoby) na dwa z trzech modułów (9.00, 11.00, 13.00) otrzymają na seminarium bezpłatnie warte 1476 PLN zbiory wiedzy n/t delegowania do Belgii: http://delegowanie.pl/miesiecznik-delegowanie-wrzesien-2015 oraz: http://delegowanie.pl/detachement-en-belgique

 
11.00-13.00 Delegowanie w 2016 roku. Zmiany europejskich przepisów o delegowaniu; poświadczanie A1 przez ZUS i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne personelu delegowanego za granicę
 
Program spotkania:
 • Nowe przepisy o delegowaniu
  • Dyrektywa Podstawowa 96/71 w praktyce delegowania
  • Dyrektywa Wdrożeniowa po roku obowiązywania
  • Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej: stan prac nad nowymi przepisami
  • Jak utrzymać delegowanie w dotychczasowej formie?
  • Jak w najbliższym czasie będą zmieniały się europejskie przepisy o delegowaniu?
 • Poświadczanie przez ZUS formularzy A1
  • A1 na jeden kraj (art. 12, „dwunastka”)
   • Zastępstwo w orzecznictwie, wyjaśnieniach urzędowych i praktyce ZUS: metody unikania zastępstwa.
   • „Podleganie przez miesiąc przed delegowaniem” - orzecznictwo, wyjaśnienia urzędowe i praktyka ZUS: kiedy delegowanie jest wykluczone? Jak uniknąć zarzutu niespełniania przesłanki podlegania polskim przepisom przez miesiąc przed delegowaniem? Praktyczne uwagi dla firm.
   • Działalność krajowa: niekorzystne najnowsze orzecznictwo sądowe. Jak uniknąć anulowania A1 z mocą wsteczną ? Jak uniknąć niepoświadczenia formularzy A1 na przyszłość.
   • Ograniczenie delegowania do 24 miesięcy: kiedy ta zasada nie działa? – Praktyczne studium przypadków.
   • Rozwiązania praktyczne dla firm, dokumentacja
  • A1 na dwa kraje (art. 13, „trzynastka”)
   • Warunki, jakie należy spełnić, by ZUS poświadczył formularze A1
   • Praktyka niepoświadczania formularzy A1 przez ZUS: przyczyny, przypadki, orzecznictwo, praktyka ZUS, jak uniknąć niepoświadczenia formularzy A1
   • anulowanie przez ZUS wydanych wcześniej formularzy A1: przyczyny, konsekwencje, orzecznictwo, praktyczne rozwiązania, jak nie doprowadzić do anulowania formularzy A1
   • problem pozornej pracy w kilku krajach w orzecznictwie i praktyce ZUS
   • problem fikcyjnej pracy w kilku krajach w orzecznictwie i praktyce ZUS
   • problem pracy marginalnej w orzecznictwie i praktyce ZUS
   • Problem „pracy w Polsce w niewielkim wymiarze i pracy niezgodnej branżowo z działalnością za granicą”: przepisy, wytyczne, orzecznictwo, Czego unikać przy planowaniu delegowania?
   • Problem „pracy szkoleniowo-akwizycyjnej w Polsce”: praktyka firm, praktyka ZUS, orzecznictwo, modele nieprawidłowe, modele ryzykowne, modele skazane na zakwestionowanie przez ZUS i przez sądy
   • Problem „stwierdzenia po zakończeniu delegowania, że pracownik/zleceniobiorca nie pracował w dwóch krajach”
   • Rozwiązania praktyczne dla firm, dokumentacja
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców kierowanych za granicę
  • ZUS „od przeciętnego”
  • ZUS „od minimalnego”?
  • ZUS „od 183 złotych”?
  • Oskładkowanie diet, kwater, świadczeń z zagranicznych kas urlopowych, przejazdów i innych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze: praktyka firm, praktyka ZUS, orzecznictwo; praktyczne rozwiązania dla firm
  • Optymalizacja kosztów delegowania
  • Nieuczciwa konkurencja firm z Rumunii, Bułgarii, Portugalii i innych krajów oraz presja na cenę usług
  • Omówienie poszczególnych modeli optymalizacyjnych, dokumentacji i ryzyka związanego z ich stosowaniem
  • Omówienie modeli nieprawidłowych
  • Omówienie modeli wysokiego ryzyka
 
Krajowe zmiany AD 2016:
 1. Delegowanie w oparciu o podwójne i potrójne zlecenia
 2. Zmiana zasad poświadczania A1 z art. 13
 3. Zaostrzenie kryteriów poświadczania A1 z art. 12
 4. Polskie urzędy (ZUS i PIP oraz administracja skarbowa) kontrolują polskie firmy na zlecenie zagranicznych instytucji i zbierają dla nich dowody przeciwko polskim przedsiębiorcom
 5. Implementacja dyrektywy wdrożeniowej: koniec delegowania dla wielu firm
 6. Implementacja dyrektywy wdrożeniowej w Polsce: polskie urzędy będą w 2016 roku ścigać polskich eksporterów usług, błyskawiczne egzekwowanie zagranicznych kar, podatków i składek w Polsce.
 7. sensacyjne orzeczenie Sądu Najwyższego z grudnia 20015 roku nakazujące oskładkować kwatery pracownicze: zmiana praktyki ZUS,
 8. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 r.:  konieczna zmiana przepisów podstawie wymiaru składki: koniec delegowania za granicę!
13.00-15.00 Delegowanie do Niemiec
 
Program: 
 • Jednolita minimalna płaca w Niemczech i jej konsekwencje dla polskich firm: 9 miesięcy obowiązywania nowych przepisów – niemieckie El Dorado polskich firm
 • Jak najlepsze polskie firmy skorzystały na wprowadzeniu Mindestlohn?
 • Płaca minimalna w Niemczech - czas pracy – obowiązki rejestracyjne – obowiązki w zakresie dokumentacji – sankcje
 • Użyczanie pracowników do Niemiec/transgraniczna praca tymczasowa: zezwolenia, podatki, ubezpieczenia, formalności, planowane zmiany legislacyjne
 • Praktyczne aspekty delegowania zleceniobiorców do Niemiec
 • Omówienie najnowszych wyjaśnień niemieckich urzędów uzyskanych przez Brighton&Wood, m.in: zwalczanie samozatrudnienia w Niemczech – likwidowanie nieuczciwej konkurencji dla polskich firm; zapewnienie noclegu jako element płacy minimalnej; dieta delegacyjna jako element wynagrodzenia.
 • Wpływ zmian w prawie na delegowanie do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w sektorach tzw. nisko-kosztowych: logistyka, rzeźnie, opieka domowa i inne branże
 • Modelowa dokumentacja dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec – zgodna z nowymi regulacjami niemieckimi i europejskimi
 • Dyskusja n/t spotkań B2B z niemieckimi firmami w 2016 roku.
 • Pozyskiwanie nowych zleceń od niemieckich firm.
 • Zmiany w niemieckich przepisach:
  • Rewolucyjne zmiany w zakresie pracy tymczasowej w Niemczech.
  • Koniec delegowania przez polskie firmy do Niemiec w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług w dotychczasowej formie.
  • Koniec delegowania w dotychczasowej formie w branżach logistycznej, agro, food, opieki i w innych branżach niskokosztowych.
  • Pilnie konieczna zmiana formy prawnej działalności.
  • Konieczne zakończenie delegowania w dotychczasowym trybie.
  • Dyskusja n/t nowych modeli delegowania.  

 

Z uwagi na praktyczny charakter spotkania, liczba miejsc została ograniczona 50 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbywa się w języku polskim. 

 

 

Referenci: Tomasz Major (www.TomaszMajor.com) wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com

Organizator: Portal www.delegowanie.pl

Partner strategiczny: Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

Partner medialny: www.RynekDelegowania.pl

Partner Merytoryczny: Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com)


Tomasz Major – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Prezes Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę.

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem.

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

 

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013.

 

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood.

 

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Azji ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli krajów tego regionu. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.

Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com).

 

W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ;www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi.

 

Wraz z Tomaszem Majorem spotkanie poprowadzą współpracownicy Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

 

Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 

seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/

 


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich  Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP w lecie 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.